1. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM LÀ GÌ?

Video clip hướng dẫn Thông tin cơ bản, Lợi ích và Rủi ro cũng như Ví dụ về Chứng quyền có bảo đảm

Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán cho phép người sở hữu được QUYỀN mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định.

Các nội dung quan trọng của chứng quyền

Thông tin cơ bản của một chứng quyền

 • Mã chứng khoán cơ sở: là mã cổ phiếu dùng để phát hành chứng quyền
 • Ngày đáo hạn: là ngày cuối cùng được thực hiện quyền cho chứng quyền
 • Giá thực hiện: là giá nhà đầu tư được phép mua chứng khoán cơ sở khi thực hiện quyền với Chứng quyền
 • Tỷ lệ quy đổi: là số lượng chứng quyền yêu cầu để quy đổi ra một (01) chứng khoán cơ sở
 • Kiểu chứng quyền: chứng quyền kiểu Châu Âu chỉ cho phép nhà đầu tư thực hiện quyền tại ngày đáo hạn.

2. GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN TRÊN TTCK VIỆT NAM

Mở tài khoản chứng khoán tại MBS: Bấm vào đây

Giao dịch Chứng quyền có bảo đảm: Bấm vào đây

3. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO KHI GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Lợi ích

Tỷ suất sinh lời cao: Thông qua đòn bẩy tài chính, CW có khả năng tăng hiệu quả (mức sinh lời) đầu tư từ 5 đến 40 lần.

Phòng ngừa rủi ro: Với mức lỗ được xác định trước là khoản phí mua quyền, CW là công cụ phòng ngừa rủi ro hữu ích khi nhà đầu tư lo ngại bị tác động tiêu cực bởi sự biến động bất lợi của thị trường đến danh mục tài sản của mình.

Dễ dàng tiếp cận: Nhà đầu tư có thể dễ dàng đăng ký mua CW vào thời điểm tổ chức phát hành chào bán tại thị trường sơ cấp hoặc mua trên thị trường thứ cấp sau khi CW được niêm yết trên SGDCK. Ngoài ra nhà đầu tư không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu trừ việc không được giao dịch ký quỹ đối với CW

Tính thanh khoản cao: CW luôn được đảm bảo giao dịch và thanh tóan bởi tổ chức phát hành. Không có trường hợp nhà đầu tư không thể bán lại CW đã mua cho công ty chứng khóan đã phát hành ra CW đó.

Rủi ro

Rủi ro đòn bẩy: Đòn bẩy tài chính khiến cho mức sinh lời cho nhà đầu tư được gia tăng rất mạnh nếu thị trường diễn biến đúng như kỳ vọng của họ. Tuy nhiên, nếu thực tế thị trường không như dự đoán, họ có thể thua lỗ nhiều hơn so với việc đầu tư trên thị trường Chứng khoán Cơ sở, thậm chí NĐT có khả năng mất toàn bộ số vốn đầu tư (số tiền đã bỏ ra để mua CW)

Rủi ro chứng khoán cơ sở: Những biến động của của chứng khoán cơ sở có thể tạo ra những tác động lớn đến giá của CW. Nếu chứng khoán cơ sở bị tạm dừng giao dịch hoặc hủy niêm yết thì dẫn đến CW cũng bị tạm dừng giao dịch hoặc hủy niêm yết.

Biến động giá: Giá CW thường xuyên thay đổi và chịu tác động từ nhiều yếu tố như lãi suất, cổ tức, cung-cầu… Điều này khiến cho chênh lệch giá CW giữa các thời điểm mua và bán của NĐT không phải lúc nào cũng tạo ra lợi nhuận.

Vòng đời giới hạn: Chứng quyền luôn có vòng đời hữu hạn. Do đó vào thời điểm đáo hạn, nhà đầu tư sẽ không được tiếp tục nắm giữ CW như đầu tư cổ phiếu mà sẽ được thanh toán tiền hoặc mất khoản phí mua chứng quyền ban đầu.

Rủi ro tổ chức phát hành: Rủi ro có thể phát sinh khi tổ chức phát hành bị phá sản hoặc gặp khó khăn về tài chính dẫn đến không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho NĐT khi CW đáo hạn hay nhà đầu tư quyết định thực hiện quyền.

4. CÁCH DIỄN GIẢI MÃ CHỨNG QUYỀN

Ví dụ:

Mã chứng quyền: CHPG1901

- C: Chứng quyền mua (Call)

- HPG: Mã Chứng khoán cơ sở

- 19: Năm phát hành (2019)

- 01: Chứng quyền đầu tiên của mã HPG trong năm 2019

PHÂN BIỆT CHỨNG QUYỀN VÀ CÁC SẢN PHẨM CHỨNG KHOÁN KHÁC

  Hợp đồng tương lai Chứng quyền có bảo đảm Hợp đồng quyền chọn
Tổ chức phát hành Sở Giao dịch Chứng khoán Tổ chức tài chính Sở Giao dịch Chứng khoán
Thị trường giao dịch Thị trường phái sinh & mở tài khoản mới giao dịch tương lai Thị trường cơ sở & dùng tài khoản chứng khoán hiện tại để giao dịch Thị trường chứng khoán phái sinh
Điều khoản sản phẩm Do sở GDCK ban hành & chuẩn hóa những điều khoản Do tổ chức phát hành quy định, điều khoản sẽ khác nhau với từng sản phẩm phát hành Do sở GDCK ban hành & chuẩn hóa những điều khoản
Khối lượng niêm yết Số lượng hợp đồng giao dịch phụ thuộc vào cung cầu Số lượng khi phát hành được quy định trong thời gian cụ thể Số lượng hợp đồng giao dịch phụ thuộc vào cung cầu
Bán khống Có thể mở vị thế bán hợp đồng tương lai khi chưa nắm giữ Không thể bán chứng quyền khi chưa nắm giữ Có thể bán quyền chọn mà không cần phải có nắm giữ

 

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Hướng dẫn giao dịch Chứng quyền phát hành lần đầu xem tại đây

Quy định giao dịch Chứng quyền niêm yết tại Sở Giao dịch HOSE xem tại đây

PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN MBS

PHÁT HÀNH ĐỢT BÁN THÁNG 04/2022

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm:

 1. CACB01MBS22CE
 2. CHPG01MBS22CE
 3. CPOW01MBS22CE
 4. CSTB01MBS22CE
 5. CTCB01MBS22CE
 6. CVHM01MBS22CE
 7. CVIC01MBS22CE
 8. CVNM01MBS22CE
 9. CVPB01MBS22CE

Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm:

 1. CACB01MBS22CE
 2. CHPG01MBS22CE
 3. CPOW01MBS22CE
 4. CSTB01MBS22CE
 5. CTCB01MBS22CE
 6. CVHM01MBS22CE
 7. CVIC01MBS22CE
 8. CVNM01MBS22CE
 9. CVPB01MBS22CE

PHÁT HÀNH ĐỢT BÁN THÁNG 08/2021

Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền:

- CTCB02MBS21CE: Xem tại đây

- CVNM02MBS21CE: Xem tại đây

-  CVHM02MBS21CE: Xem tại đây

-  CHPG02MBS21CE: Xem tại đây

- CFPT02MBS21CE: Xem tại đây

- CSTB02MBS21CE: Xem tại đây

- CVRE02MBS21CE: Xem tại đây

- CKDH02MBS21CE: Xem tại đây

- CACB01MBS21CE: Xem tại đây

Bản cáo bạch cho các chứng quyền:

- CTCB02MBS21CE: Xem tại đây

- CVNM02MBS21CE: Xem tại đây

- CVHM02MBS21CE: Xem tại đây

- CHPG02MBS21CE: Xem tại đây

- CFPT02MBS21CE: Xem tại đây

- CSTB02MBS21CE: Xem tại đây

- CVRE02MBS21CE: Xem tại đây

- CKDH02MBS21CE: Xem tại đây

- CACB01MBS21CE: Xem tại đây

Thông báo chào bán cho các chứng quyền: 

- CTCB02MBS21CE: Xem tại đây

- CVNM02MBS21CE: Xem tại đây

- CVHM02MBS21CE: Xem tại đây

- CHPG02MBS21CE: Xem tại đây

- CFPT02MBS21CE: Xem tại đây

- CSTB02MBS21CE: Xem tại đây

- CVRE02MBS21CE: Xem tại đây

- CKDH02MBS21CE: Xem tại đây

- CACB01MBS21CE: Xem tại đây

PHÁT HÀNH ĐỢT BÁN THÁNG 04/2021

Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền:

- CVPB01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CVNM01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CKDH01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CHPG01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CTCB01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CTCH01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CMSN01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CMWG01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CSTB01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CVRE01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CVHM01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

Bản cáo bạch cho các chứng quyền:

- CVPB01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CVNM01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CKDH01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CHPG01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CTCB01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CTCH01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CMSN01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CMWG01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CSTB01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CVRE01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CVHM01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

Thông báo phát hành cho các chứng quyền:

- CVPB01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- Đính chính lại thông tin về ngày đáo hạn mã cw CVPB01MBS2021CE: Chi tiết xem tại đây

- CVNM01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CKDH01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CHPG01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CTCB01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CTCH01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CMSN01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CMWG01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CSTB01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CVRE01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

- CVHM01MBS21CE: Chi tiết xem tại đây

PHÁT HÀNH ĐỢT BÁN THÁNG 02/2021

Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền:

- CVIC01MBS20CE: Xem tại đây

- CVHM01MBS20CE: Xem tại đây

- CVPB04MBS20CE: Xem tại đây

- CPNJ04MBS20CE: Xem tại đây

- CVNM04MBS20CE: Xem tại đây

- CFPT04MBS20CE: Xem tại đây

- CMWG04MBS20CE: Xem tại đây

- CHPG04MBS20CE: Xem tại đây

- CSTB04MBS20CE: Xem tại đây

Bản cáo bạch cho các chứng quyền:

- CVIC01MBS20CE: Xem tại đây

- CVHM01MBS20CE: Xem tại đây

- CVPB04MBS20CE: Xem tại đây

- CPNJ04MBS20CE: Xem tại đây

- CVNM04MBS20CE: Xem tại đây

- CFPT04MBS20CE: Xem tại đây

- CMWG04MBS20CE: Xem tại đây

- CHPG04MBS20CE: Xem tại đây

- CSTB04MBS20CE: Xem tại đây

Thông báo phát hành các chứng quyền:

- CVIC01MBS20CE: Xem tại đây

- CVHM01MBS20CE: Xem tại đây

- CVPB04MBS20CE: Xem tại đây

- CPNJ04MBS20CE: Xem tại đây

- CVNM04MBS20CE: Xem tại đây

- CFPT04MBS20CE: Xem tại đây

- CMWG04MBS20CE: Xem tại đây

- CHPG04MBS20CE: Xem tại đây

- CSTB04MBS20CE: Xem tại đây

PHÁT HÀNH ĐỢT BÁN THÁNG 12/2020

Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền:

- Mã chứng quyền CHPG03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CFPT03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CSTB03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CMWG03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CKDH01MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CVRE01MBS20CE: Xem tại đây

Bản cáo bạch các chứng quyền:

- Mã chứng quyền CHPG03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CFPT03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CSTB03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CVRE01MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CKDH01MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CMWG03MBS20CE: Xem tại đây

Thông báo phát hành:

- Mã chứng quyền CHPG03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CFPT03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CSTB03MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CVRE01MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CKDH01MBS20CE: Xem tại đây

- Mã chứng quyền CMWG03MBS20CE: Xem tại đây

PHÁT HÀNH ĐỢT BÁN THÁNG 06/2020

1. Mã chứng quyền: CHDB01MBS20CE

- Bản cáo bạch: Xem Tại đây

- Thông báo phát hành: Xem Tại đây

2. Mã chứng quyền CREE01MBS20CE

- Bản cáo bạch: Xem Tại đây

- Thông báo phát hành: Xem tại đây

3. Mã chứng quyền CMWG01MBS20CE:

- Bản cáo bạch: Xem Tại đây

- Thông báo phát hành: Xem tại đây

4. Mã chứng quyền CFPT01MBS20CE

- Bản cáo bạch: Xem Tại đây

- Thông báo phát hành: Xem Tại đây

5. Mã chứng quyền CHPG01MBS20CE

- Bản cáo bạch: Xem tại đây

- Thông báo phát hành: Xem tại đây

 

PHÁT HÀNH ĐỢT BÁN THÁNG 01/2020

I. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ HPG

Ngày 14/01/2020, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CHPG05MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 19/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Bản cáo bạch

3. Thông báo phát hành

II. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ PNJ

Ngày 06/01/2020, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CPNJ05MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 05/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Bản cáo bạch

3. Thông báo phát hành

III. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ HDB

Ngày 06/01/2020, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CHDB05MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 03/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Bản cáo bạch

3. Thông báo phát hành

IV. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ MWG

Ngày 06/01/2020, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CMWG05MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 06/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Bản cáo bạch

3. Thông báo phát hành

V. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ MWG

Ngày 04/01/2020, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CMWG06MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 06/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Bản cáo bạch

3. Thông báo phát hành

 

PHÁT HÀNH ĐỢT 5

I. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ FPT

Ngày 12/12/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CFPT04MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 133/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

II. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ REE

Ngày 12/12/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CREE04MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 130/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

III. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ MSN

Ngày 12/12/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CMSN04MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 132/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

IV. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ VHM

Ngày 12/12/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CVHM04MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 131/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

V. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ VRE

Ngày 13/12/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CVRE04MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 134/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

 

PHÁT HÀNH ĐỢT 4

I. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ GMD

Ngày 24/10/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CGMD03MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 109/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

II. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ VNM

Ngày 24/10/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CVNM03MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 108/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

III. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ TCB

Ngày 15/10/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CTCB03MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 105/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành và bản cáo bạch

IV. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ HPG

Ngày 18/10/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CHPG03MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 106/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

V. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ PNJ

Ngày 18/10/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CPNJ03MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 107/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

 

PHÁT HÀNH ĐỢT 3

I. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ MWG

Ngày 11/09/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CMWG02MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 77/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

 

PHÁT HÀNH ĐỢT 2

I. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ FPT

Ngày 16/08/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CFPT02MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 59/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

II. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ REE

Ngày 16/08/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CREE01MBS19CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 60/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

 

PHÁT HÀNH ĐỢT 1

I. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ PNJ

Ngày 07/06/2019, MBS đã được UBCK NN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CPNJMBS1901CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 30/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

4. Mẫu đăng ký mua

II. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ HPG

Ngày 07/06/2019, MBS đã được UBCKNN chấp thuận chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Mã CHPGMBS1901CE) theo giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 31/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Chi tiết Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch

4. Mẫu đăng ký mua

NIÊM YẾT CHỨNG QUYỀN MBS

1. THÔNG BÁO NIÊM YẾT CHỨNG QUYỀN TRÊN HSX - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ HPG (MÃ NIÊM YẾT: CHPG1901)

Ngày 24/06/2019, MBS đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền cho Chứng quyền CHPG01MBS19CE (Mã chứng quyền niêm yết trên HSXlà: CHPG1901).

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần chứng khoán MB
Tên chứng quyền :

Chứng quyền CHPG01MBS19CE

Mã chứng quyền niêm yết trên HSX :

CHPG1901.
Trong đó diễn giải:
C (Call): Chứng quyền mua
HPG: Mã Chứng khoán cơ sở
19: Năm phát hành (2019)
01: Chứng quyền đầu tiên của mã HPG trên thị trường trong năm 2019.

Mã ISIN : VN0CHPG19016
Tên (mã) chứng khoán cơ sở : HPG
Loại chứng quyền : Chứng quyền mua
Kiểu thực hiện : Châu Âu
Phương thức thực hiện chứng quyền : Bằng tiền
Thời hạn : 3 tháng
Ngày đáo hạn : 10/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi : 2:1
Giá thực hiện : 22.900 đồng
Giá phát hành : 1.200 đồng/chứng quyền
Số lượng chứng quyền đăng ký tại VSD : 2.000.000 chứng quyền
Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành : 2.400.000.000 đồng
Hình thức đăng ký : Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số chứng quyền CHPG1901 từ ngày 24/06/2019.

2. THÔNG BÁO NIÊM YẾT CHỨNG QUYỀN TRÊN HSX - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ PNJ (MÃ NIÊM YẾT: CPNJ1901)

Ngày 24/06/2019, MBS đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền cho Chứng quyền CPNJ01MBS19CE (Mã chứng quyền niêm yết trên HSX là: CPNJ1901).

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần chứng khoán MB
Tên chứng quyền :

Chứng quyền CPNJ01MBS19CE

Mã chứng quyền niêm yết trên HSX :

CPNJ1901.
Trong đó diễn giải:
C (Call): Chứng quyền mua
PNJ: Mã Chứng khoán cơ sở
19: Năm phát hành (2019)
01: Chứng quyền đầu tiên của mã HPG trên thị trường trong năm 2019.

Mã ISIN : VN0CPNJ1901
Tên (mã) chứng khoán cơ sở : PNJ
Loại chứng quyền : Chứng quyền mua
Kiểu thực hiện : Châu Âu
Phương thức thực hiện chứng quyền : Bằng tiền
Thời hạn : 3 tháng
Ngày đáo hạn : 10/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi : 5:1
Giá thực hiện : 78.800 đồng
Giá phát hành : 1.700 đồng/chứng quyền
Số lượng chứng quyền đăng ký tại VSD : 1.000.000 chứng quyền
Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành : 1.700.000.000 đồng
Hình thức đăng ký : Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số chứng quyền CPNJ1901 từ ngày 24/06/2019.

ĐỊNH GIÁ CHỨNG QUYỀN THEO BLACKS SCHOLES

Quý khách vui lòng bấm vào đây để tải file Excel định giá chứng quyền theo BLACKS SCHOLES!

ĐÀO TẠO VÀ HỘI THẢO

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang