Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Ngày hết hạn
12/07/2021 Account Manager - Institutional Client Services HCM department/ ICS Division TP Hồ Chí Minh 31/08/2021
07/07/2021 Equity Research Analyst TP Hồ Chí Minh 31/08/2021
07/07/2021 TRADER – Institutional Client Services Ho Chi Minh department/ ICS Division TP Hồ Chí Minh 31/08/2021
21/06/2021 Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hà Nội 31/07/2021
21/06/2021 Chuyên viên Đầu tư Trái phiếu (mảng Sản phẩm cấu trúc) Hà Nội 31/07/2021
Bloomberg: MBSV