Nếu anh/chị thấy phù hợp và mong muốn tham gia vào đội ngũ nhân sự MBS, anh/chị vui lòng điền các thông tin vào mẫu đơn ứng viên sau và gửi cho chúng tôi.
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang