Để thuận tiện cho khách hàng thực hiện bán chứng khoán lô lẻ, MBS đã triển khai dịch vụ bán chứng khoán lô lẻ không qua sàn trên các kênh giao dịch online của MBS gồm: Stock24, M.Stock24.

  1.  Quy định về lô lẻ:
  • Đối với sàn HNX: Nhà đầu tư giao dịch lô lẻ trực tuyến qua sàn như đối với lô chẵn.
  • Đối với sàn HSX: Số cổ phiếu lẻ có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu. Nhà đầu tư bán CP lô lẻ cho công ty chứng khoán theo chính sách từng công ty chứng khoán.
  1.  Cách thực hiện tại MBS:
  • Áp dụng cho Khách hàng đã đăng ký dịch vụ bán chứng khoán lô lẻ online của MBS.
  • Khách hàng chỉ cần đăng nhập vào Stock24/M.Stock24 và thực hiện bán chứng khoán lô lẻ tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải chờ theo các đợt thu mua.
  1.  Lưu ý:
  • MBS không thực hiện mua lại cổ phiếu lô lẻ MBB, MBS.
  • MBS không thực hiện giao dịch lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.
  • Thời gian hoàn thành xử lý thu mua cổ phiếu lô lẻ dự kiến từ 15 đến 30 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.

Hướng dẫn thực hiện Bán lô lẻ: Click vào đây để xem chi tiết

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang