Với nền tảng tài chính vững chắc và được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Ngân hàng MB, MBS luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của đối tác và khách hàng bằng các dịch vụ hỗ trợ tài chính đa dạng. MBS đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ với các đối tác cung cấp vốn để hỗ trợ tài chính cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư chứng khoán.

Dịch vụ hỗ trợ tài chính của MBS bao gồm:

 • Ứng trước tiền bán;
 • Sức mua ứng trước;
 • Ngân hàng cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán (M-Credit);
 • Giao dịch ký quỹ (Margin);

Danh mục Margin hiện hành: Click vào đây để xem chi tiết
Danh mục Margin dự kiến hàng quý: Click vào đây để xem chi tiết
Biểu lãi suất dịch vụ tài chính: Click vào đây để xem chi tiết
Chính sách dịch vụ Margin: Click vào đây để xem chi tiết

1. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Để tối ưu hóa nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng, Dịch vụ ứng trước tiền bán giúp khách hàng được nhận tiền bán ngay khi sử dụng dịch vụ mà không phải chờ đợi tiền bán về theo quy định. 

 • Phương thức đăng ký/sử dụng dịch vụ:
  • Trực tiếp tại quầy giao dịch
  • Giao dịch trực tuyến
 • Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc toàn bộ số tiền bán
 • Phí ứng trước: do MBS quy định từng thời kỳ, mức phí tối thiểu là 50.000 VNĐ/lần ứng trước. Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính.
 • Hoàn trả tiền ứng trước: MBS sẽ tự động trích số tiền đã ứng của Khách hàng và phí ứng trước từ TKGDCK của khách hàng khi tiền bán về tài khoản (T+2).
 • Thời gian thực hiện dịch vụ: Trước 16h hàng ngày hoặc theo thông báo từng thời kỳ của MBS.

2. SỨC MUA ỨNG TRƯỚC

Để tối ưu hóa giao dịch và quay vòng vốn của khách hàng, sức mua ứng trước là dịch vụ MBS cung cấp trước sức mua để Khách hàng sử dụng được ngay dựa trên tiền bán chưa về.

 • Ưu điểm của sản phẩm:
  • Sức mua tự động, không cần ứng từng lần
  • Đăng ký một lần duy nhất
  • Chỉ trả phí dịch vụ nếu lệnh khớp
  • Chỉ chịu phí dịch vụ một ngày tính trên khoản vay thực tế (Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính)

3. GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Giao dịch ký quỹ là công cụ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay của MBS để mua các chứng khoán niêm yết nhiều hơn sức mua thông thường

 • Ưu điểm của sản phẩm
  • Không cần ký hồ sơ mỗi lần vay
  • Tự động giải ngân, thu nợ tự động khi tài khoản có tiền
  • Đăng ký một lần duy nhất
  • Không phải đặt tiền cọc ban đầu
  • Tỷ lệ cho vay cao, danh mục cho vay phong phú
  • Sức mua (đòn bẩy) tự động
 • Lãi suất dịch vụ: Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính

4. NGÂN HÀNG CHO VAY THANH TOÁN TIỀN MUA CHỨNG KHOÁN

MBS là một thành viên của Tập đoàn MB. Với lợi thế từ Tập đoàn MB, MBS đã hợp tác với Ngân hàng MB để cung cấp dịch vụ Cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán. Đây là dịch vụ Ngân hàng thực hiện cho vay trực tiếp tới khách hàng có nhu cầu về vốn.

 • Ưu điểm của dịch vụ:
  • Đăng ký một lần duy nhất
  • Không cần ký hồ sơ vay vốn từng lần, giải ngân tự động
  • Tự động thu khi tài khoản có tiền
  • Hạn mức dịch vụ cao, thủ tục thẩm định đơn giản
  • Số lượng mã cho vay lớn, không bị hạn chế theo quy định ký quỹ của UBCK
  • Tỷ lệ cho vay cao, lên đến 70% tài khoản
 • Lãi suất dịch vụ: Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính
  • Tiền lãi tính toán trên cơ sở 1 năm có 365 ngày theo công thức: Dư nợ gốc thực tế của khoản vay nhân với (x) số ngày vay thực tế nhân với (x) lãi suất cho vay (%/năm) chia cho (:) 365.
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang