Dịch vụ chứng khoán

Hỗ trợ tài chính

Với nền tảng tài chính vững chắc và được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Ngân hàng MB, MBS luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của đối tác và khách hàng bằng các dịch vụ hỗ trợ tài chính đa dạng. MBS đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ với các đối tác cung cấp vốn để hỗ trợ tài chính cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư chứng khoán.

Dịch vụ hỗ trợ tài chính của MBS bao gồm:

 • Ứng trước tiền bán;
 • Sức mua ứng trước;
 • Ngân hàng cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán (M-Credit);
 • Giao dịch ký quỹ (Margin);
 • Hợp tác kinh doanh chứng khoán;
 • Tính sức mua.

Danh mục Margin hiện hành: Click vào đây để xem chi tiết
Danh mục Margin dự kiến hàng quý: Click vào đây để xem chi tiết
Biểu lãi suất dịch vụ tài chính: Click vào đây để xem chi tiết
Chính sách dịch vụ Margin: Click vào đây để xem chi tiết

1. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Để tối ưu hóa nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng, Dịch vụ ứng trước tiền bán giúp khách hàng được nhận tiền bán ngay khi sử dụng dịch vụ mà không phải chờ đợi tiền bán về theo quy định. 

 • Phương thức đăng ký/sử dụng dịch vụ:
  • Trực tiếp tại quầy giao dịch
  • Giao dịch trực tuyến
 • Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc toàn bộ số tiền bán
 • Phí ứng trước: do MBS quy định từng thời kỳ, mức phí tối thiểu là 50.000 VNĐ/lần ứng trước. Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính.
 • Hoàn trả tiền ứng trước: MBS sẽ tự động trích số tiền đã ứng của Khách hàng và phí ứng trước từ TKGDCK của khách hàng khi tiền bán về tài khoản (T+2).
 • Thời gian thực hiện dịch vụ: Trước 16h hàng ngày hoặc theo thông báo từng thời kỳ của MBS.

2. SỨC MUA ỨNG TRƯỚC

Để tối ưu hóa giao dịch và quay vòng vốn của khách hàng, sức mua ứng trước là dịch vụ MBS cung cấp trước sức mua để Khách hàng sử dụng được ngay dựa trên tiền bán chưa về.

 • Ưu điểm của sản phẩm:
  • Sức mua tự động, không cần ứng từng lần
  • Đăng ký một lần duy nhất
  • Chỉ trả phí dịch vụ nếu lệnh khớp
  • Chỉ chịu phí dịch vụ một ngày tính trên khoản vay thực tế (Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính)

3. GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Giao dịch ký quỹ là công cụ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay của MBS để mua các chứng khoán niêm yết nhiều hơn sức mua thông thường

 • Ưu điểm của sản phẩm
  • Không cần ký hồ sơ mỗi lần vay
  • Tự động giải ngân, thu nợ tự động khi tài khoản có tiền
  • Đăng ký một lần duy nhất
  • Không phải đặt tiền cọc ban đầu
  • Tỷ lệ cho vay cao, danh mục cho vay phong phú
  • Sức mua (đòn bẩy) tự động
 • Lãi suất dịch vụ: Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính

4. NGÂN HÀNG CHO VAY THANH TOÁN TIỀN MUA CHỨNG KHOÁN

MBS là một thành viên của Tập đoàn MB. Với lợi thế từ Tập đoàn MB, MBS đã hợp tác với Ngân hàng MB để cung cấp dịch vụ Cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán. Đây là dịch vụ Ngân hàng thực hiện cho vay trực tiếp tới khách hàng có nhu cầu về vốn.

 • Ưu điểm của dịch vụ:
  • Đăng ký một lần duy nhất
  • Không cần ký hồ sơ vay vốn từng lần, giải ngân tự động
  • Tự động thu khi tài khoản có tiền
  • Hạn mức dịch vụ cao, thủ tục thẩm định đơn giản
  • Số lượng mã cho vay lớn, không bị hạn chế theo quy định ký quỹ của UBCK
  • Tỷ lệ cho vay cao, lên đến 70% tài khoản
 • Lãi suất dịch vụ: Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính
  • Tiền lãi tính toán trên cơ sở 1 năm có 365 ngày theo công thức: Dư nợ gốc thực tế của khoản vay nhân với (x) số ngày vay thực tế nhân với (x) lãi suất cho vay (%/năm) chia cho (:) 365.

5. HỢP TÁC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Hợp tác kinh doanh chứng khoán là một sản phẩm tiện ích cho khách hàng, sản phẩm giúp cho những nhà đầu tư có các khoản tiền nhàn rỗi và không có thời gian trực tiếp đầu tư sẽ hợp tác với MBS để hướng một mức thu nhập nhất định từ khoản tiền nhàn rỗi đó.

 • Đối tượng khách hàng: Cá nhân và tổ chức
 • Kỳ hạn phụ lục: rất linh hoạt từ 1 tuần đến 3 tháng hoặc tùy theo chính sách từng thời kỳ của MBS.
 • Giá trị vốn góp tối thiểu:
  • Đối với khách hàng cá nhân : 50.000.000 VND
  • Đối với khách hàng tổ chức: 500.000.000 VND
 • Lãi suất đầu tư góp vốn: Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính
 • Phương thức trả thu nhập: Cuối kỳ
 • Hình thức đăng ký dịch vụ:
  • Trực tiếp tại quầy giao dịch
  • Giao dịch trực tuyến

6. TÍNH SỨC MUA

Tính sức mua là dịch vụ gia tăng hỗ trợ đòn bẩy tài chính cho khách hàng dựa trên các phụ lục Hợp tác kinh doanh chứng khoán (HTKDCK) của khách hàng tại MBS. Các Phụ lục HTKDCK được sử dụng để Tính sức mua tương đương một khoản tiền mặt mà không cần thanh lý các phụ lục này.

 • Ưu điểm dịch vụ:
  • Không cần thanh lý trước hạn Phụ lục HTKDCK mà vẫn có sức mua tương ứng để giao dịch bất cứ thời điểm nào có nhu cầu.
  • Tăng sức mua, được giải ngân trực tiếp các lệnh đã khớp mà không cần thanh lý Phụ lục HTKDCK.
  • Không mất phí đăng ký và sử dụng dịch vụ.
  • Đảm bảo đúng kế hoạch tài chính của khách hàng theo Phụ lục HTKDCK mà không bị bỏ lỡ cơ hội thị trường tại mọi thời điểm.
 • Đối tượng khách hàng: Cá nhân/tổ chức
 • Phí mở dịch vụ và sử dụng dịch vụ: 0 đồng.
Bloomberg: MBSV