01

SÁNG TẠO ĐI KÈM THỰC TIỄN

https://mbs.projectuat.com/media/coqd0je1/img_7852.jpg

Thực tiễn là nơi kiểm nghiệm các sáng tạo của MBS.

Sáng tạo được thể hiện trong từng quy trình thực hiện công việc và nghiên cứu đưa ra giải pháp, từ việc không ngừng tìm hiểu, học tập, lắng nghe và áp dụng tất cả những thay đổi phù hợp nhất để đạt được những giải pháp tối ưu nhất với từng khách hàng riêng biệt. Sáng tạo góp phần quan trọng đảm bảo sự phục vụ tốt nhất đối với từng nhóm đối tượng khách hàng của MBS.

02

TÔN TRỌNG VÀ HỌC TẬP

https://mbs.projectuat.com/media/2bzoxa3i/img_7910.jpg

MBS đề cao sự tôn trọng các ý tưởng sáng tạo, các ý kiến đóng góp của từng cá nhân; đồng thời, đánh giá cao tinh thần học tập lẫn nhau giữa các cá nhân và từ yêu cầu của từng khách hàng.

Tôn trọng còn được thể hiện qua việc đáp ứng nhanh nhất nhu cầu khách hàng thông qua việc lắng nghe, hỏi sâu để thấu đáo vấn đề. Đó được coi là Giá trị lớn nhất, là trách nhiệm trọng yếu của từng cá nhân thuộc MBS, tạo nên sự khác biệt về phong cách phục vụ của MBS.

03

MẪN CÁN

https://mbs.projectuat.com/media/jaiijdzg/360a9999-a-171.jpg

Để thành công và được khách hàng và đối tác tin cậy và lựa chọn, Người MBS cần phải làm việc mẫn cán tức là chủ động làm việc, luôn nghĩ ra cách thực hiện công việc tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

MBS đồng thời duy trì kỷ luật cao để triển khai nhanh, nhất quán các quy trình công việc, ý tưởng sáng tạo và các cam kết, đặc biệt là các cam kết liên quan đến an toàn tài chính với khách hàng và nhân viên MBS.

04

TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

https://mbs.projectuat.com/media/521hv2j4/360a9843.jpg

Một tổ chức một mục tiêu - không có một cá nhân nào là quá quan trọng tại MBS.

Để thống nhất mục tiêu, hành động, các cán bộ quản lý MBS cần là những người nắm bắt được chiến lược của công ty, biết giao việc theo tiêu chuẩn SMART, định hướng cách giải quyết công việc và giám sát kết quả của các công việc đó.

05

TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

https://mbs.projectuat.com/media/w3ah021v/tu-thien-2.jpg

MBS cam kết chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và lợi nhuận cho cộng đồng xã hội, giúp tạo ra một thị trường vốn phục vụ hiệu quả nhất phát triển kinh tế đất nước.

Đồng thời, MBS mang đến cho các gia đình và doanh nghiệp các giá trị đầu tư và tài chính tối ưu.

© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang