01

Tiên phong

https://mbs.com.vn/media/hblaynrs/img_7859.jpg

Sẵn sàng đi đầu, dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với thử thách và đón nhận mọi thay đổi.

Tiên phong sẽ giúp MBS có ý thức vươn lên, có động lực phát triển, hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ xuất sắc nhất cho khách hàng.

02

Sáng tạo

https://mbs.com.vn/media/odanli52/anh-2.jpg

Đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách làm, tạo sự mới mẻ và khác biệt trong các hoạt động của MBS.

Sáng tạo sẽ giúp MBS tạo ra những giá trị mới, ngày càng hoàn thiện và thành công trong mọi hoạt động.

03

Đoàn kết

https://mbs.com.vn/media/e5qbh1jh/anh-4.jpg

Thống nhất về ý chí và hành động, cùng hướng tới mục tiêu chung.

Đoàn kết sẽ giúp MBS trở thành một tập thể có khát vọng cao, cam kết đồng hành và có trách nhiệm với cộng đồng.

04

Kỉ luật

https://mbs.com.vn/media/hq0e3njn/360a9999-a-150.jpg

Thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và các chuẩn mực mà MBS lựa chọn.

Kỷ luật sẽ giúp MBS trở thành một tập thể vững mạnh, có năng suất và hiệu quả lao động cao.

05

Tận tâm

https://mbs.com.vn/media/qftbsvdm/360a9577.jpg

Luôn cố gắng hết sức, làm việc trách nhiệm, tâm huyết trong mọi quyết định và hành động.

Tận tâm tại MBS hướng tới sự gắn kết trong tổ chức và đặt khách hàng làm trọng tâm, nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang