Quy mô hợp đồng?

Quy mô của mỗi hợp đồng phái sinh sẽ cho biết giá trị đầu tư của nhà đầu tư đang tham gia là bao nhiêu.

Quy mô hợp đồng = Giá Hợp đồng tương lai * Hệ số nhân hợp đồng

Ví dụ:

Chỉ số VN30

Hệ số nhân

Quy mô hợp đồng

700

100.000

70 triệu đồng

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang