Quý khách có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại MBS qua các phương thức nào?

Để mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại MBS, Quý khách cần có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại MBS.

Quý khách có thể đăng ký mở tài khoản chứng khoán phái sinh trên MBS Mobile app sau khi đăng nhập vào app tại mục Menu/ Tiện ích/ Đăng ký tài khoản dịch vụ/ Dịch vụ CK Phái sinh.

Trường hợp Quý khách chưa có TKCK cơ sở tại MBS, Quý khách tải MBS Mobile app và mở tài khoản đồng thời đăng ký tài khoản phái sinh và hoàn thiện hồ sơ để kích hoạt dịch vụ phái sinh.

Bình luận (1)

M
Mai Van Hung
Tôi đã mở TKGDCKPS mà sao chưa giao dịch được?
---
Quản trị viên

TKGDCKPS của Quý khách sau khi mở tại MBS sẽ được gửi lên hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để duyệt. Quý khách có thể giao dịch mua bán hợp đồng tương lai sau 01 ngày kể từ ngày VSD duyệt tài khoản.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang