Lãi lỗ khi nắm giữ các vị thế hợp đồng tương lai?

Luôn tồn tại hai bên: Bên nắm giữ vị thế mua và vị thế bán của 1 hợp đồng tương lai.

Biến động giá của tài sản cơ sở (lên hoặc xuống) sẽ chắc chắn tạo ra lợi nhuận cho một bên và thua lỗ cho bên còn lại.

Lãi, lỗ được tính và các cuối ngày giao dịch.

VM = Σ (DSP – Giá BQ gia quyền) * Số hợp đồng * Hệ số nhân

DSP: giá giao dịch gần nhất

Giá bình quân gia quyền (GBQ): Giá bình quân gia quyền theo số lượng của mỗi vị thế (tính theo tháng hợp đồng)

Ví dụ 1: Mở vị thế mua trong ngày

Vị thế (VN30F1707)

Số vị thế

Giá mở

DSP

VM

Mua

4

710

720

(720-710) * 4 * 100.000 = 4.000.000

VM = (DSP – Giá mở) * Số HĐ * Hệ số nhân

Ví dụ 2: Mở vị thế bán trong ngày

Vị thế (VN30F1707)

Số vị thế

Giá mở

DSP

VM

Mua

4

710

720

(720-710) * (- 4) * 100.000 = - 4.000.000

VM = (DSP – Giá mở) * Số HĐ * Hệ số nhân

Ví dụ 3: Mở vị thế mua bán trong ngày

Vị thế (VN30F1707)

Số vị thế

Giá mở

DSP

VM

Mua

4

710

720

(720-710) * 4 * 100.000 = 4.000.000

Bán

4

730

(720-730) * (-4) * 100.000 = 4.000.000

VM = (DSP – Giá mở) * Số HĐ * Hệ số nhân = 8.000.000

Ví dụ 4: TK có vị thế mở từ ngày hôm trước, DSP (t-1) = 730, không có giao dịch trong ngày

Vị thế (VN30F1707)

Số vị thế

Giá mở
= DSP t-1

DSP t

VM

Mua

4

730

720

(720-730) * 4 * 100.000 = - 4.000.000

VM = {DSP (t) – DSP (t-1)} * Số HĐ * Hệ số nhân

Ví dụ 5: KH mở nhiều vị thế Mua

Vị thế (VN30F1707)

Số vị thế

Giá mở

DSP

 

 

Mua

4

710

720

GBQ

(4*710 + 6*715)/ (4+6) = 713

Mua

6

715

VM

(720 - 713) *10*100.000 = 7.000.000

VM = (DSP - GBQ) * Số hợp đồng * Hệ số nhân

Ví dụ 6: KH mở nhiều vị thế Bán

Vị thế (VN30F1707)

Số vị thế

Giá mở

DSP

 

 

Bán

2

700

720

GBQ

(2*700 + 3*705) / (2+3) = 703

Bán

3

705

VM

(720-703) *(-2-3) *100.000 = - 8.500.000

VM = (DSP - GBQ) * Số hợp đồng * Hệ số nhân

 

 

Ví dụ 7: Gộp ví dụ 5 và ví dụ 6 trên một tài khoản

Vị thế

(VN30F1707)

Số vị thế

Giá mở

DSP

 

 

Mua

4

710

720

GBQ mua

713

Mua

6

715

GBQ Bán

703

Bán

2

700

720

VM Mua

(720 - 713) *10*100.000 = 7.000.000

Bán

3

705

VM Bán

(720-703) *(-2-3) *100.000 = - 8.500.000

VM = ∑ (DSP - GBQ) * Số hợp đồng * Hệ số nhân = - 1.500.000

 

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang