MBS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý trong việc phát hành các công cụ nợ như trái phiếu doanh nghiệp.

 

Tư vấn cổ phần hóa

Cổ phần hóa là một hình thức chuyển đổi doanh nghiệp đặc thù. Để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động thành công sau khi cổ phần hóa, cần có những bước chuẩn bị cụ thể, kỹ lưỡng, giải quyết các vấn đề về lao động, quyền sở hữu tài sản, trong nhiều trường hợp cần phải tái cơ cấu nợ. MBS đã cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp cho nhiều doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân thực hiện cổ phần hóa thành công.

Tư vấn niêm yết

MBS tư vấn cho khách hàng trong tất cả các bước cần thực hiện để niêm yết trên HNX và HSX, bao gồm chuẩn bị tiền niêm yết, định giá doanh nghiệp, chuẩn bị hồ sơ, xin cấp phép, tổ chức road show, thực hiện các yêu cầu báo cáo, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện niêm yết và hậu niêm yết.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang