Tư vấn về các thủ tục pháp lý

Việc phát hành Trái phiếu đối với các công ty phát hành ( Tổ Chức Phát Hành)  yêu cầu đáp ứng nhiều quy định liên quan đến luật chứng khoán, các quy định công bố thông tin, đăng ký, niêm yết, giao dịch chuyển nhượng Trái phiếu. MBS cung cấp các dịch vụ  tư vấn rà soát các yêu cầu quy định phát hành trái phiếu với từng Tổ Chức Phát Hành, tư vấn các việc quản trị báo cáo và công bố thông tin, các dịch vụ đăng ký lưu ký Trái phiếu tạii VSD, tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu; tuân thủ các quy định, các điều khoản của trái phiếu và pháp luật có liên quan.

Phân phối các sản phẩm trái phiếu

Với mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng cùng với lợi thế chia sẻ nguồn lực tập đoàn MB, MBS  có các lợi thế để hỗ trợ khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán, phân phối trái phiếu riêng lẻ hoặc chào bán trái phiếu ra công chúng với nhiều phương thức linh hoạt, hiệu quả. Hỗ trợ Tổ chức phát hành đánh giá, khảo sát nhu cầu, khẩu vị của nhà đầu tư đối với các đợt phát hành Trái phiếu.

Bảo lãnh phát hành trái phiếu

Với năng lực tài chính mạnh mẽ của MBS và sự hiệp lực các thành viên tập đoàn MB, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo lãnh phát hành liên quan đến chào bán Trái phiếu cho các Tổ Chức Phát Hành với nhiều hình thức bảo lãnh đa dạng và hiệu quả.

Tư vấn phương án phát hành

Với đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm, MBS cung cấp dịch vụ tư vấn phương án phát hành Trái phiếu toàn diện đáp ứng các quy định yêu cầu về phát hành trái phiếu, tối ưu về tài chính, thời gian, giúp Tổ Chức Phát hành đạt được các mục tiêu huy động vốn, mục tiêu cấu trúc tài chính doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí và mang lại niềm tin cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó MBS cung cấp các phương án hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu các nguồn lực tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản và các hình thức cân đối và cơ cấu vốn phù hợp với tình hình thực tế và thị trường.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang