TK sẽ bị xử lý như thế nào khi ở ngưỡng cảnh báo?

  • Tại ngưỡng cảnh báo mức độ 1 và 2, MBS sẽ cảnh báo hoặc yêu cầu Quý khách bổ sung thêm tài sản ký quỹ.
  • Tại ngưỡng cảnh báo mức độ 3, tài khoản giao dịch CKPS sẽ bị tạm đình chỉ giao dịch theo yêu cầu của VSD. Tài khoản sẽ không được thực hiện các giao dịch mở mới vị thế, ngoại trừ các giao dịch đối ứng để đóng vị thế (các giao dịch này do MBS thực hiện dưới sự chấp thuận của VSD), hoặc bổ sung tài sản kí quỹ để làm giảm tỷ lệ sử dụng kí quỹ.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang