Ký quỹ khi giao dịch phái sinh là gì?

Là khoản tiền hoặc/và tài sản mà nhà đầu tư phải nộp trước khi tham gia vào hợp đồng để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã quy định.

Bình luận (1)

P
Pham Van Loc
Để thực hiện mua 1 hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tôi phải ký quỹ bao nhiêu tiền?
---
Quản trị viên

Để thực hiện mở vị thế Mua 1 hợp đồng, Quý khách cần ký quỹ ban đầu theo tỷ lệ % trên tổng giá trị hợp đồng (Quy định hiện tại của MBS và VSD là 17%) theo công thức sau:

Số tiền cần ký quỹ ban đầu = Giá HĐ mua/ bán * Hệ số nhân * Số lượng hợp đồng * tỷ lệ ký quỹ (%)

Trong đó: hệ số nhân = 100.000 đồng

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang