Được bán khống trên thị trường giao dịch hợp đồng tương lai?

Hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư tham gia vị thế bán hợp đồng tương lai mà không cần phải thực hiện một vị thế mua hợp đồng tương lai hoặc nắm giữ chứng khoán cơ sở. Do đó, có thể coi là nhà đầu tư được thực hiện một vị thế “bán khống” khi giao dịch hợp đồng tương lai.

Bình luận (2)

B
Bui Duy Hoang
Sản phẩm phái sinh cho phép nhà đầu tư bán khống đúng không?
---
Quản trị viên

Quý khách được phép bán khống hợp đồng tương lai trước và sau đó có thể mua lại để đóng vị thế và chối lãi/lỗ, có thể chốt lãu/lỗ ngay trong phiên giao dịch.

---
L
Le Van Ngo
Khi thực hiện bán khống nghĩa là tôi không cần có tiền vẫn có thể bán được đúng không?
---
Quản trị viên

Quý khách hàng vẫn phải thực hiện ký quỹ tiền theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng tùy quy định từng thời kỳ của MBS và VSD.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang