Khách hàng có thể nộp ký quỹ bằng tài sản gì?

  • Tiền mặt;
  • Chứng khoán: trường hợp nộp ký quỹ bằng chứng khoán phải đảm bảo tỷ lệ tiền ký quỹ tối thiểu là 80% (hoặc tỷ lệ khác theo quy định của VSD).

Hiện nay, VSD quy định tài sản ký quỹ 100% là tiền mặt.

Bình luận (1)

L
Le Van Binh
Tôi muốn giao dịch phái sinh cần nộp tiền ký quỹ khi nào?
---
Quản trị viên

Quý khách vui lòng nộp tiền vào TKCKPS tại MBS và nộp ký quỹ lên VSD qua MBS Mobile App, S24 trước khi đặt lênh giao dịch.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang