Tôi muốn mua chứng quyền do MBS phát hành thì làm thế nào?

  • Quý khách có thể đăng ký mua CW sơ cấp do MBS phát hành trên các kênh giao dịch trực tuyến của MBS: S24, MBS Mobile app. Quý khách tham khảo thông tin CW do MBS phát hành tại đây: https://mbs.com.vn/khach-hang-ca-nhan/dich-vu-chung-khoan/chung-quyen
  • Nếu CW do MBS phát hành đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM (HoSE): Quý khách có thể mua CW thứ cấp như giao dịch cổ phiếu thông thường.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang