Quý khách quan tâm sản phẩm CW có thể mua khi nào?

Tùy theo nhận định về sự biến động của cổ phiếu sơ sở, Quý khách có thể lựa chọn mua Chứng quyền do các Công ty chứng khoán phát hành để đầu tư theo dự đoán của giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm đáo hạn của Chứng quyền như sau:

  • Mua IPO: thời điểm tổ chức phát hành chào bán tại thị trường sơ cấp (CW được UBCKNN cấp phép chào bán, chưa được niêm yết và giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán).
  • Sau khi niêm yết: Quý khách có thể mua CW trên thị trường thứ cấp tương tự như giao dịch các mã cổ phiếu.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang