Sau khi mua CW thì bao lâu tôi có thể bán?

  • Đối với CW sơ cấp: Quý khách đã mua CW do MBS phát hành sơ cấp, Quý khách có thể bán CW sau khi CW được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM (HoSE) như bán cổ phiếu.
  • Đối với CW thứ cấp: Sau khi mua CW thứ cấp, Quý khách có thể bán CW khi CW được hạch toán về trên tài khoản của Quý khách hàng tương tự như đối với cổ phiếu (CW về tài khoản sau 13h00 ngày T+2).

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang