Phí giao dịch chứng quyền là bao nhiêu?

  • Đối với giao dịch đăng ký mua Chứng quyền sơ cấp do MBS phát hành: Miễn phí toàn bộ giao dịch của Quý khách.
  • Đối với giao dịch mua bán các mã Chứng quyền đã niêm yết trên Sở giao dịch: phí giao dịch áp dụng tương tự như phí giao dịch các mã cổ phiếu theo biểu phí của MBS công bố tại đây: https://www.mbs.com.vn/vi/khach-hang-ca-nhan/dich-vu-chung-khoan/bieu-gia-dich-vu/#card-1-1

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang