Chứng quyền có bảo đảm là gì?

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Là chứng khoán có tài sản đảm bảo do Công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Chứng quyền có 2 loại là chứng quyền mua và chứng quyền bán. Theo quy định hiện tại của UBCK và Sở giao dịch HSX thì các CTCK chỉ phép được phép phát hành Chứng quyền mua. 

Giá chứng quyền:

  • IPO:Công ty chứng khoán phát hành tại 1 mức giá xác định.
  • Sau niêm yết:Giá của CW biến động hàng ngày trên cơ sở tăng giảm của mã chứng khoán cơ sở làm tham chiếu hoặc nhu cầu mua bán của các nhà đầu tư đối với mã CW đó.

Để hiểu rõ hơn về sản phẩm CW, Quý khách vui lòng xem thông tin tại đây: https://www.mbs.com.vn/vi/khach-hang-ca-nhan/dich-vu-chung-khoan/chung-quyen/

Bình luận (3)

L
Le Thanh Mai
Tôi đang sở hữu CW thì có quyền nhận cổ tức/quyền mua cổ phiếu phát hành thêm/ biểu quyết/ tham gia ĐHCĐ không như các cổ đông không?
---
Quản trị viên

Quý khách sở hữu CW có chứng khoán cơ sở là cổ phiếu sẽ không có bất cứ quyền nào đối với công ty như cổ đông của cổ phiếu đó. Quý khách sở hữu CW sẽ không có: quyền biểu quyết, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền nhận cổ phiếu thưởng đối với công ty phát hành cổ phiếu cơ sở, … Tất cả các sự kiện doanh nghiệp liên quan đến cổ phiếu cơ sở của CW (nếu có) phát sinh, chứng quyền sẽ được điều chỉnh thông qua giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi.

---
H
Hoang Le
Giá của CW được điều chỉnh như thế nào khi Chứng khoán cơ sở có sự kiện (chi trả cổ tức hoặc có cổ phiếu phát hành thêm)?
---
Quản trị viên

Giá của CW trên thị trường sẽ không bị điều chỉnh khi chứng khoán cơ sở có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu...). Tuy nhiên, giá thực hiện quyền và tỷ lệ chuyển đổi của CW sẽ bị điều chỉnh. Cách thức điều chỉnh và nghĩa vụ công bố thông tin khi thực hiện điều chỉnh CW sẽ được quy định trong bản cáo bạch của tổ chức phát hành.

---
M
Mai Thanh
Mua cw vào ngày đáo hạn tôi có thể thực hiện quyền mua với chứng khoán cơ sở không
---
Quản trị viên

Theo Quy định pháp luật hiện tại, ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền là ngày giao dịch trước 2 ngày làm việc so với ngày đáo hạn của chứng quyền. Như vậy, nhà đầu tư chỉ có thể mua chứng quyền muộn nhất vào ngày này. Người sở hữu CW được thanh toán phần lãi bằng tiền nếu CW đáo hạn ở trạng thái có lãi (Giá thanh toán > Giá thực hiện)

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách có thể liên hệ Tổng đài 19009088 nhánh 0 hoặc gửi email đến cskh@mbs.com.vn  để được hỗ trợ.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang