Quay lại

Ngày đăng: 20/02/2024

  • LNST Q4/2023 tăng 25.5% svck giúp LNST 2023 giảm 11.0% svck, hoàn thành kế hoạch cả năm, và cao hơn 7.1% so với dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi khuyến nghị MUA và nâng giá mục tiêu lên 44,800 đ/cp do điều chỉnh tăng LNST 2024 thêm 7.5% so với dự báo gần nhất và tăng hệ số P/B lên 1.1x nhờ chất lượng tài sản được cải thiện tốt hơn dự báo.
TCB - Báo cáo phân tích - MUA
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang