Quay lại

Ngày đăng: 19/02/2024

  • PVD ghi nhận LN ròng Q4/2023 đạt năm 2023 đạt 195 tỷ (+262% svck), lũy kế cả năm 2023 LN ròng đạt 579 tỷ đồng, cao hơn 17% so với dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi dự báo LN ròng 2024 - 2025 tăng 67% - 29% svck do kỳ vọng giá thuê giàn duy trì cao, hiệu suất tăng tốt và tăng trưởng từ hoạt động dịch vụ kỹ thuật giếng khoan.
  • Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 35,000 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 22.8%).
PVD - Báo cáo phân tích - MUA
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang