Quay lại

Ngày đăng: 20/02/2024

  • LNST Q4/2023 tăng 39.6% svck, giúp LNST 2023 tăng 17.2% svck, hoàn thành kế hoạch cả năm, và cao hơn 3.0% so với dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi khuyến nghị MUA và nâng giá mục tiêu lên 31,600đ/cp do điều chỉnh tăng LNST 2024 thêm 9.9% so với dự báo gần nhất và giá trị sổ sách được dùng ở thời điểm cuối 2024 thay vì trung bình 23 và 24 như trước đó.
ACB - Báo cáo phân tích - MUA
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang