Quay lại

Ngày đăng: 05/02/2024

  • LN ròng Q4/23 tăng 10% svck nhờ chi phí tài chính giảm (-20% svck). Lũy kế cả năm 2023, LN ròng giảm 35% svck do thủy điện suy giảm và BDS trầm lắng.
  • LN ròng 2024-25 dự kiến tăng trưởng 37% svck và 18% svck, với động lực chính đến từ bàn giao dự án BĐS nhà ở Charm Villa GĐ3, phân bổ đều trong 2024-26.
  • Duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 32,300đ/cp.
HDG - Báo cáo phân tích - MUA
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang