Quay lại

Ngày đăng: 27/11/2023

  • Doanh thu và LN ròng Q3/23 giảm 3% svck, nhưng tăng mạnh từ mức lỗ ròng 12 tỷ Q2/23, hỗ trợ bởi thủy điện cải thiện và ghi nhận thêm LN mảng khai khoáng.
  • Chúng tôi dự phóng LN ròng 2024 sẽ tăng mạnh 206% svck, hỗ trợ bởi kết quả tích cực từ nhiều mảng kinh doanh như khai khoáng, BDS KCN và xây lắp điện.
  • Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 32.000 đồng/cp.
PC1 - Báo cáo phân tích - CTCP Tập đoàn PC1
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang