Quay lại

Ngày đăng: 14/11/2023

  • LNST Q3/23 tăng 23% svck, nhờ có thu nhập ngoài lãi tăng mạnh (29% svck) và chi phí DPRRTD giảm nhẹ (-7%) svck.
  • Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng tăng 15%/24% trong năm 23/24.
  • Chúng tôi khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 22,700 đồng/cp, do KQKD được đánh giá là sẽ tăng trưởng tốt trong các năm sau.
HDB - Báo cáo phân tích - NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang