Quay lại

Ngày đăng: 07/11/2023

  • LN ròng đạt 253 tỷ đồng trong Q3/23 (+0.4% svck) và 1,339 tỷ đồng trong 9T23 (đi ngang svck), hoàn thành 72% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi dự báo LN ròng của PNJ tăng 2%/6% trong năm 2023/24, đạt mức 1,856/1,950 tỷ đồng nhờ nhu cầu trang sức phục hồi nhẹ.
  • Chúng tôi khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 91,000 đồng/cp.
PNJ - Báo cáo phân tích cổ phiếu - CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang