Quay lại

Ngày đăng: 08/11/2023

  • LN ròng Q3/23 tăng 24% svck đạt 83 tỷ từ nền thấp năm ngoái, lũy kế 9T23 LN ròng đạt 743 tỷ, giảm 39% svck do sản lượng nhóm điện khí và thủy điện giảm mạnh.
  • LN ròng 2023 dự báo giảm 35% svck, dự kiến LN ròng 2024 sẽ tăng 24% svck hỗ trợ bởi các nhà máy sẽ vận hành trọn vẹn sau khi hoàn thành đại tu trong 2023.
  • Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 13.700 đồng/cp
POW - Báo cáo phân tích - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang