Trung tâm nghiên cứu

Báo cáo phân tích cổ phiếu POW - Tổng Công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam - MUA với giá mục tiêu 12.700 đồng

Ngày đăng: 30/11/2020

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu POW với giá mục tiêu 12.700 đồng do nhu cầu phụ tải điện dự kiến phục hồi trong năm 2021 với mức tăng trưởng 8-10%, cùng với điều kiện thủy văn thuận lợi cho thủy điện và giá nhiên liệu đầu vào đang ở mức thấp cho nhiệt điện khí.

Thông tin cập nhật

  • Lãi ròng Q3 2020 giảm 85% n/n còn 105 tỷ đồng do (i) sản lượng điện sản xuất trong kỳ giảm, trong đó Nhà máy điện Cà Mua 1&2 giảm 5,5% n/n, nhà máy Nhơn Trạch 1 giảm 45,6% n/n, nhà máy Nhơn Trạch 2 giảm 31,5% n/n do thực hiện trung tu từ 15/09, (ii) biên LN gộp giảm mạnh từ 15% xuống còn ~9% do phát sinh chi phí bảo dưỡng định kỳ nhà máy điện Vũng Áng, và (iii) tăng trích lập dự phòng ~68 tỷ đồng đối với các khoản phải thu khó đòi từ tiền điện của EPTC/EVN. Doanh thu hợp nhất Q3 giảm ~23% n/n còn 6.112 tỷ đồng.
  • Lũy kế 9T2020, lãi ròng giảm 41% n/n. Tổng sản lượng điện giảm 8% n/n còn 15.104 triệu do (i) dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu tiêu thụ điện, (ii) tình hình thủy văn không thuận lợi trong nửa đầu năm 2020 ảnh hưởng đến sản lượng của nhà máy thủy điện Hủa Na (-33% n/n) và Đakđrinh (-15% n/n), (iii) sản lượng Qc được phân bổ cho NMĐ Nhơn Trạch 1 rất thấp (-63% n/n), (iv) thực hiện trung tu nhà máy Nhơn Trạch 2 khiến sản lượng điện giảm 14% n/n, và (v) trích lập dự phòng 332 tỷ đồng với khoản phải thu khó đòi từ EPTC/EVN. Doanh thu hợp nhất đạt 21.795 tỷ đồng, giảm ~17% n/n.
  • Chúng tôi vọng sản lượng điện của POW sẽ phục hồi tăng trưởngmức 9,4% n/n trong năm 2021 đến từ nhu cầu phụ tải điện tăng mạnh nhờ kinh tế phục hồi, tình hình thủy văn thuận lợi và sự bổ sung nguồn khí mới từ mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.

Định giá

Chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu POW vào khoảng VND 12.700 dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền. Mức giá mục tiêu tương ứng P/E forward khoảng 16,6 lần (theo EPS 2021F khoảng VND 764).

Báo cáo khác

Bloomberg: MBSV