Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Ngày hết hạn
08/04/2021 CHUYÊN VIÊN GIAO DỊCH Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
31/05/2021
01/04/2021 Chuyên viên Nhân sự (mảng C&B) Hà Nội 30/04/2021
30/03/2021 Điều phối viên dự án (Project Coordinator – PC) Hà Nội 30/04/2021
22/03/2021 Chuyên viên cao cấp Phòng M&A và Quan hệ quốc tế Hà Nội 30/04/2021
11/03/2021 Chuyên viên Tài chính – Kế hoạch Hà Nội 30/04/2021
Bloomberg: MBSV