Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Ngày hết hạn
24/10/2023 Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB) Hà Nội 30/04/2024
24/10/2023 Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB) Hà Nội 30/04/2024
05/07/2023 Trưởng phòng Đầu tư Hà Nội 31/07/2023
05/07/2023 Trưởng phòng Tài chính Hà Nội 31/07/2023
05/07/2023 Trưởng phòng Quản lý & Phát triển Khách hàng – Khối Kinh doanh Số Hà Nội 31/07/2023
01/06/2023 Giám đốc Đầu tư Hà Nội 30/06/2023
10/05/2023 Giám đốc Phân tích - Đầu tư Hà Nội 31/05/2023
13/04/2022 Manager of Institutional Client Services HCM department/ ICS Division TP Hồ Chí Minh 30/04/2022
22/10/2020 Giám đốc Ban Chiến lược (Head of PMO) Hà Nội 30/11/2020
12/08/2020 Giám đốc Nhân sự Hà Nội 31/10/2020
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang