Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Ngày hết hạn
22/10/2020 Giám đốc Ban Chiến lược (Head of PMO) Hà Nội 30/11/2020
12/08/2020 Giám đốc Nhân sự Hà Nội 31/10/2020
12/08/2020 GIÁM ĐỐC MARKETING & TRUYỀN THÔNG Hà Nội 31/10/2020
04/03/2019 Giám đốc Truyền thông Marketing Hà Nội 30/03/2019
18/09/2018 Giám đốc Đầu tư TP Hồ Chí Minh 31/12/2018
Bloomberg: MBSV