Quay lại

Thông báo chốt danh sách trả lãi trái phiếu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI - MSFCLH2224003

MBS xin thông báo đến CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI và Quý Trái chủ về việc chốt danh sách trả lãi trái phiếu như sau:

Tổ chức phát hành  : CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

  • Mã trái phiếu : MSFCLH2224003
  • Ngày phát hành : 06/06/2022 Ngày đáo hạn: 06/06/2024
  • Ngày thanh toán lãi trái phiếu : 06/06/2023
  • Ngày chốt danh sách trả lãi: Ngày 30/05/2023

Trân trọng thông báo!

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang