Quay lại

Ngày 21/04/2023 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) được tổ chức với sự tham dự của các cổ đông nắm giữ cổ phần đạt 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện Lãnh đạo cũng như nguyên Lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), các Công ty thành viên trong tập đoàn MB cùng các đối tác quan trọng.

Đại hội đồng cổ đông MBS 2023 đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, MBS đã đạt được một số kết quả khả quan trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 vừa qua, cụ thể:

 • Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao hàng năm. Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn 2018 - 2022. Cụ thể:
 • Tổng tài sản cuối năm 2022 đạt 10.641 tỷ đồng tăng bình quân 30%/năm.
 • Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 4.485 tỷ đồng tăng bình quân 32%/năm
 • Năm 2022 được xem là năm vô cùng khó khăn đối với thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số Vn-Index đã giảm lần đầu tiên sau 3 năm tăng liên tiếp. Đây cũng là năm có mức giảm mạnh nhất (giảm 32,8%). Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm, tổng doanh thu năm 2022 của MBS đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng bình quân 17%/năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 514 tỷ đồng, chỉ giảm 10% so với năm đỉnh cao 2021; tăng bình quân 31%/năm trong giai đoạn 5 năm.
 • Chủ động quản trị rủi ro an toàn hiệu quả, giữ vững tỷ lệ nợ xấu bằng 0% trong nhiều năm liên tiếp.
 • Trong 5 năm qua, MBS đã làm tốt vai trò trung gian thu xếp vốn, đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế với 85.945 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.
 • Hàng năm, MBS đều chi trả cổ tức cho cổ đông với mức từ 10% đến 20%.

Trong giai đoạn tiếp theo MBS xác định trở thành Công ty chứng khoán có nền tảng giao dịch và chất lượng tư vấn tốt nhất Việt Nam; Mục tiêu nằm trong Top 3 thị trường chứng khoán Việt Nam về hiệu quả hoạt động và Top 5 thị trường chứng khoán Việt Nam về thị phần môi giới.

Năm 2023, MBS tập trung hoàn thành các mục tiêu:

 • Tổng doanh thu đạt 2.700 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng
 • Top 5 thị phần môi giới
 • Vốn chủ sở hữu đạt trên 5.000 tỷ đồng

Đại hội cũng đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Hội đồng quản trị:

 1. Ông Lê Viết Hải - Thành viên HĐQT MB, Chủ tịch Hội đồng quản trị MBS
 2. Ông Phan Phương Anh - Tổng Giám đốc MBS
 3. Bà Nguyễn Minh Hằng - Giám đốc Khối đầu tư MB
 4. Ông Phạm Xuân Thanh - Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn MB
 5. Ông Phạm Thế Anh - PGS, Tiến sỹ Kinh tế, Trưởng khoa Kinh tế học - Đại học Kinh tế Quốc dân

Ban Kiểm soát:

 1. Bà Phạm Thị Hoa - Trưởng ban Kiểm soát MBS
 2. Bà Lê Thu Trang - Chuyên gia Phòng Tài chính MB
 3. Bà Vũ Thị Hương - Trưởng bộ phận Kiểm toán Tài chính MB

Là một thành viên trong MB Group, MBS sẽ tập trung khai thác lợi thế tối đa từ MB về năng lực quản trị, mạng lưới khách hàng, thương hiệu lớn về hoạt động hiệu quả an toàn bền vững... để tăng trưởng nhanh hơn nữa, hoàn thành mục tiêu chiến lược của Công ty.

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang