Quay lại

Thông báo chốt danh sách trả lãi trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex  (Mã trái phiếu: VCPBOND2020-02). Kỳ 2– Năm 2023

MBS xin thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex và Quý Trái chủ về việc chốt danh sách trả lãi trái phiếu như sau:

  • Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
  • Mã trái phiếu : VCPBOND2020-02
  • Ngày phát hành : 22/05/2020                Ngày đáo hạn: 22/11/2023
  • Ngày thanh toán lãi trái phiếu : 22/05/2023
  • Ngày chốt danh sách trả lãi: 11/05/2023

Lưu ý: Căn cứ quy định tại khoản 10.2, điều (ii) tại Bản công bố thông tin của Tổ chức phát hành: “Kể từ Ngày Chốt Danh Sách cho tới Ngày Thanh Toán Lãi, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu nhưng bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng khoản tiền lãi sẽ được thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi”

Trân trọng thông báo!

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang