Quay lại

Ngày đăng: 22/05/2023

  • So với tháng trước, CPI tháng 4/2023 giảm 0,34%.
  • Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 210,79 tỷ USD (-13,6% n/n), trong đó xuất khẩu giảm 11,8%; nhập khẩu giảm 15,4%.
  • Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2023 ước tính tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.
  • Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong bốn tháng đầu năm ước đạt 131,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
  • Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,85 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo Kinh tế Việt nam số tháng 04/2023
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang