Quay lại

Ngày đăng: 19/06/2015

Ngắn hạn ngành cao su đang gặp một số khó khăn mang tính thị trường, giá cao su sụt giảm do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu suy giảm do kinh tế  suy thoái trong giai đoạn 2011  -  2013, đây là là  ảnh hưởng mà ngành cao su toàn cầu gặp phải  và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Mặc dù vậy tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp cao su Việt Nam vẫn cho thấy sự  ổn định so với mặt bằng chung trong nền kinh tế. Triển vọng dài hạn của ngành cao su là khá tốt khi kinh tế toàn cầu phục hồi, các ngành công nghiệp sử dụng nguyên liệu cao su tăng trưởng mạnh trở lại kể từ năm 2014.

Nghiên cứu ngành cao su
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang