Quay lại

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 15 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu từ 08 giờ 30 phút ngày 25/10/2022 đến 16 giờ 00 ngày 07/11/2022 như sau:

 1. Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá: 386.722 cổ phần
 2. Tổng số lô cổ phần đấu giá: 1 lô
 3. Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 386.722 cổ phần
 4. Giá khởi điểm 01 lô cổ phần : 27.559.000.000 đồng/lô cổ phần
 5. Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
 6. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư, trong đó:
  • Cá nhân trong nước: 02 nhà đầu tư
  • Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư
 7. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 773.444 cổ phần, trong đó:
  • Cá nhân trong nước: 773.444 cổ phần
  • Tổ chức trong nước: 0 cổ phần
 8. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h00 ngày 15/11/2022 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hồ Chí Minh (Tầng 6, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM).
 9. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:
  • Thời gian: 14h30 ngày 15/11/2022
  • Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hồ Chí Minh
   Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM

 

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang