Quay lại

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15

 1. Tổ chức chào bán: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Sau đây gọi tắt là SCIC).
 2. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hồ Chí Minh
 3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
 4. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá
  1. Số lượng cổ phần chào bán: 01 (một) lô
  2. Số lượng cổ phần của 01 lô chào bán: 386.722 (Ba trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm hai mươi hai cổ phần);
  3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
  4. Giá khởi điểm một lô cổ phần: 27.559.000.000 đồng/lô cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ năm trăm năm mươi chín triệu đồng/lô cổ phần);.
  5. Bước giá: 1.000.000 (Một triệu) đồng/ lô cổ phần
  6. Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán
  7. Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 0 cổ phần
  8. Số mức giá: 01 (Một)

(Các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế đính kèm)

 • Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá công khai để chuyển nhượng lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 15.

 • Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Thông tin đăng ký và tài khoản nộp tiền đặt cọc như sau:

 1. ĐỊA ĐIỂM:
 • KHU VỰC HCM

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.  Hồ Chí Minh

 • THÔNG TIN ĐẶT CỌC

Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Số tài khoản: 140000000313

Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) – Chi nhánh TP. Hà Nội.

Nội dung: : "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua lô 386.722 cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 15".

 1.  THỜI GIAN NỘP PHIẾU THAM DỰ:
 • Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hồ Chí Minh tại: Tầng 6, tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2022

 1. THỜI GIAN, ĐỊA DIỂM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ:

14h30 ngày 15 tháng 11 năm 2022 tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN:
 • Nhà đầu tư nhận kết quả tại Tổ chức bán đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.
 • Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 16/11/2022 đến ngày 22/11/2022.
 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT CỌC:

SCIC chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phiếu trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày 16/11/2022 đến ngày 22/11/2022)

 1. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 73047375 – máy lẻ: 8488 hoặc 8450. Website: www.mbs.com.vn

Tài liệu đính kèm:

 1. QĐ số 1001/QĐ-TTg v/v phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp
 2. CV số 3807/VPCP-DMDN v/v tiếp tục QĐ 1001/QĐ-TTg
 3. QĐ số 314/QĐ-ĐTKDV v/v phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của SCIC tại DN
 4. Bản CBTT về chuyển nhượng cổ phần
 5. Quy chế đấu giá
 6. Giấy Đăng ký kinh doanh
 7. Điều lệ Wamico 15
 8. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
 9. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022
 10. Báo cáo tài chính 2019 kiểm toán
 11. Báo cáo tài chính 2020 kiểm toán
 12. Báo cáo tài chính 2021 kiểm toán
 13. Mẫu đơn đăng ký

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang