DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN THÁNG 7/2023

STT Họ tên Số CCHN Ngày cấp
1 Phan Phương Anh 00049/QLQ 27/02/2009
2 Lê Thành Nam 001168/QLQ 11/04/2014
3 Nguyễn Thị Hữu 000594/QLQ 18/3/2010
4 Kim Minh Dũng 001218/QLQ 14/02/2015
5 Nguyễn Bích Ngọc 00039/QLQ 02/04/2009
6 Ngô Quốc Hưng 001079/QLQ 03/04/2014
7 Nguyễn Quyết Thắng 001043/QLQ 27/11/2013
8 Đặng Phú Hoàng 001722/QLQ 13/11/2018
9 Dương Đình Mai Long 001383/QLQ 23/02/2016
10 Dương Thúy An 001052/QLQ 16/12/2013
11 Trần Đức 001784/QLQ 22/05/2019
12 Hà Thị Tuyết Nhung 00209/QLQ 17/04/2009
13 Phùng Thị Thanh Hà 002640/PTTC 12/01/2023
14 Vũ Hồng Ngọc 002031/PTTC 19/6/2013
15 Huỳnh Thị Tường Vi 002412/PTTC 21/09/2017
16 Trần Thị Thu Thủy 001812/PTTC 05/07/2011
17 Dương Thanh Tâm 002251/PTTC 04/03/2016
18 Nguyễn Thị Thùy Linh  002641/PTTC 12/01/2023
19 Lê Thị Thu Hiền  01309/PTTC 28/8/2009
20 Nguyễn Tuyết Nhung 001512/PTTC 17/12/2009
21 Phạm Thị Thanh Thủy 001605/PTTC  31/03/2010
22 Đàm Minh Khoa 00471/PTTC 16/3/2009
23 Nguyễn Hồng Phương 001433/PTTC 26/10/2019
24 Phạm Văn Trung 00399/PTTC 19/03/2009
25 Hoàng Phương Thảo 002265/PTTC  25/03/2016
26 Nguyễn Văn Học 001406/PTTC 05/10/2009
27 Nguyễn Huyền Trang  002317/PTTC 16/09/2016
28 Nguyễn Hoàng Yến 00836/PTTC 23/4/2009
29 Lê Nguyễn Tuấn Anh 007072/MGCK 12/01/2023
30 Ngô Vương Công 007631/MGCK 23/06/2023
31 Lê Thị Diễm Hương 007513/MGCK 30/05/2023
32 Hoàng Thị Bích Hằng 007067/MGCK 12/01/2023
33 Nguyễn Vũ Giao Uyên 007071/MGCK 12/01/2023
34 Phan Thị Quỳnh Anh 004861/MGCK 29/01/2019
35 Trần Văn Hiện 005173/MGCK 29/07/2019
36 Trần Thị Hạ Uyên 006660/MGCK 02/10/2020
37 Phan Hoàng Diệu 004301/MGCK 02/01/2018
38 Nguyễn Thị Kiều Trang 003421/MGCK 16/03/2016
39 Dương Văn Phương 002270/MGCK 21/05/2013
40 Nguyễn Võ Thành Nhựt 003631/MGCK 15/06/2016
41 Trần Quốc Hạnh 005167/MGCK 29/07/2019
42 Phạm Xuân Cảnh 002199/MGCK 28/5/2012
43 Nguyễn Văn Thái 006655/MGCK 02/10/2020
44 Đào Thị Lan 002885/MGCK 09/03/2015
45 Nguyễn Tấn Khắc Nhân 007522/MGCK 31/05/2023
46 Nguyễn Thị Cẩm Vân 007068/MGCK 12/01/2023
47 Nguyễn Bảo Toàn 007227/MGCK 21/3/2023
48 Phạm Anh Huy 007706/MGCK 07/04/2023
49 Mai Quốc Bình 007110/MGCK 08/02/2023
50 Ngô Văn Hải 004607/MGCK 17/09/2018
51 Hoàng Anh Tuấn 005076/MGCK 29/05/2019
52 Nguyễn Lê Nhật Tân 006469/MGCK 06/04/2020
53 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 006455/MGCK 30/03/2020
54 Võ Thị Huỳnh Ngân 006378/MGCK 27/02/2020
55 Bùi Tấn Phát 006314/MGCK 20/01/2020
56 Võ Trí Tín 006610/MGCK 28/08/2020
57 Lê Thị Thu Hồng 006580/MGCK 11/08/2020
58 Trịnh Thị Kim Ngân 006347/MGCK 13/02/2020
59 Phạm Đình Khoa 006773/MGCK 17/12/2020
60 Lưu Hoàng Ngọc Trâm 006772/MGCK 17/12/2020
61 Dương Công Thành 004920/MGCK 25/06/2014
62 Trịnh Hoài Duy 002938/MGCK 31/03/2015
63 Lê Viết Đức 002441/MGCK 10/04/2013
64 Đặng Quốc Thành 003262/MGCK 28/10/2015
65 Nguyễn Thanh Hữu An 004944/MGCK 08/03/2019
66 Đào Xuân Định 005018/MGCK 11/04/2019
67 Bùi Xuân Ngọ 006371/MGCK 20/02/2020
68 Trần Đỗ Ngọc Dịu 002676/MGCK 25/6/2014
69 Lê Sáng 00612/MGCK 21/4/2009
70 Phạm Văn Lượng 006902/MGCK 17/08/2022
71 Phạm Anh Nam 006879/MGCK 26/07/2022
72 Nguyễn Bảo Quốc 006876/MGCK 25/07/2022
73 Phạm Văn Tiến 006896/MGCK 17/08/2022
74 Vũ Thị Thu Thảo  007695/MGCK 07/04/2023
75 Trần Thị Việt Hà 007534/MGCK 31/05/2023
76 Phạm Thị Mỹ 007514/MGCK 30/05/2023
77 Vũ Thị Thu Hà 006952/MGCK 17/10/2022
78 Nguyễn Mạnh Quân 006360/MGCK 14/02/2020
79 Trần Mỹ Hạnh  006749/MGCK 07/12/2020
80 Cao Văn Cường 004999/MGCK 02/04/2019
81 Nguyễn Đức Ngọc 005141/MGCK 03/07/2019
82 Trần Thị Thúy Hoan 006809/MGCK 16/04/2021
83 Cấn Minh Trọng 003063/MGCK 29/5/2015
84 Đỗ Mạnh Cường 003327/MGCK 12/08/2015
85 Đoàn Thị Tuyết Nhung 00527/MGCK 04/01/2009
86 Lê Long An 002600/MGCK 04/04/2014
87 Nguyễn Xuân Quang 002576/MGCK 15/1/2014
88 Nguyễn Sơn Linh 003246/MGCK 21/10/2015
89 Trần Hải 003275/MGCK 11/04/2015
90 Nguyễn Thịnh Đạt 003268/MGCK 28/10/2015
91 Đỗ Nguyên Hồng Sơn 003216/MGCK 06/10/2015
92 Đoàn Ngọc Thao 006646/MGCK 28/09/2020
93 Nguyễn Thành Công 002549/MGCK 01/07/2014
94 Nguyễn Thu Trang 002049/MGCK 17/1/2012
95 Nguyễn Văn Tuân 002677/MGCK 25/6/2014
96 Ngô Văn huy 002674/MGCK 25/06/2014
97 Hoàng Văn Tuyến 00160/MGCK 13/3/2009
98 Trần Thu Giang 003221/MGCK 10/06/2015
99 Trần Tiến Việt 001236/MGCK 07/01/2010
100 Nguyễn Hà Thủy 003274/MGCK 04/11/2015
101 Nguyễn Đăng Sơn 003810/MGCK 12/12/2016
102 Bùi Mai Phượng 005068/MGCK 15/05/2019
103 Phạm Thị Thắng 006425/MGCK 19/03/2020
104 Mã Thu Hiền 006719/MGCK 12/11/2020
105 Nguyễn Thị Hậu 007510/MGCK 30/05/2023
106 Nguyễn Văn Vinh 007645/MGCK 28/06/2023
107 Nguyễn Thị Vân 007642/MGCK 28/06/2023
108 Nguyễn Thị Thu Trang 007525/MGCK 31/05/2023
109 Phạm Minh Quý 007508/MGCK 30/05/2023
110 Tạ Thị Thúy 006849/MGCK 04/07/2022
111 Phạm Hoàng Anh 006845/MGCK 04/07/2022
112 Đinh Thị Thanh Hải 004036/MGCK 17/05/2017
113 Nguyễn Thị Thảo 003755/MGCK 08/11/2016
114 Trần Thị Phương Thúy 003699/MGCK 04/08/2016
115 Nguyễn Thị Hà Thủy 003756/MGCK 08/11/2016
116 Phạm Văn Mạnh 003695/MGCK 04/08/2016
117 Nguyễn Xuân Thắng 003697/MGCK 04/08/2016
118 Lê Thái Hòa 001531/MGCK 01/07/2011
119 Hồ Thị lan Phương 003244/MGCK 21/10/2015
120 Cao Hồng Quân 003698/MGCK 04/08/2016
121 Đỗ Thị Dung 003758/MGCK 08/11/2016
122 Phạm Thị Giang 003690/MGCK 01/08/2016
123 Nguyễn Mạnh Hoạt 002462/MGCK 17/10/2013
124 Thân Văn Hải 007535/MGCK 31/05/2023
125 Nguyễn Ngọc Đức 007097/MGCK 8/2/2023
126 Nguyễn Cẩm Tú 007600/MGCK 14/06/2023
127 Trần Thị Oanh 006560/MGCK 08/11/2020
128 Trần Mỹ Hạnh 002555/MGCK 01/07/2014
129 Lai Hoàng Cuông 002374/MGCK 07/01/2013
130 Nguyễn Thị Lan Huyền 002377/MGCK 01/07/2013
131 Lý Vinh Thọ 003669/MGCK 18/07/2016
132 Trịnh Hoàng Luân 003311/MGCK 30/11/2015
133 Trần Văn Nhiên 002738/MGCK 10/09/2014
134 Huỳnh Hà Sang 003338/MGCK 01/04/2016
135 Dương Văn Chung 00159/MGCK 13/3/2009
136 Nguyễn Hoàng Minh 005041/MGCK 23/4/2019
137 Nguyễn Tuấn Anh 006853/MGCK 04/07/2022
138 Vũ Thị Hương Thảo 007727/MGCK 07/04/2023
139 Đậu Thế Vũ 007070/MGCK 12/01/2023
140 Lê Thị Vân Trang 006893/MGCK 10/08/2022
141 Nguyễn Trọng Hải 007622/MGCK 22/06/2023
142 Lê Thị Phương Thảo 006878/MGCK 25/07/2022
143 Nguyễn Thị Thùy Linh 006911/MGCK 25/08/2022
144 Lê Thị Hiền Thanh 007497/MGCK 30/05/2023
145 Trịnh Thị Thu Uyên 007617/MGCK 22/06/2023
146 Hoàng Mạnh Hùng 007498/MGCK 30/05/2023
147 Nguyễn Sao Mai 007499/MGCK 30/05/2023
148 Dương Thế Vinh 007616/MGCK 22/06/2023
149 Nguyễn Thị Thu Giang 006759/MGCK 15/12/2020
150 Trần Tuấn Anh 006858/MGCK 04/07/2022
151 Lê Thị Phượng 006871/MGCK 25/07/2022
152 Phạm Tiến Đạt 007536/MGCK 31/05/2023
153 Nguyễn Thị Mai Quỳnh 00605/MGCK 21/4/2009
154 Lê Thị Thanh Mai 003302/MGCK 19/11/2015
155 Nguyễn Hữu Dũng 002525/MGCK 29/11/2013
156 Ninh Văn Ngọc 002880/MGCK 03/04/2015
157 Nguyễn Duy Định 003241/MGCK 21/10/2015
158 Trần Thị Hồng Hạnh  001624/MGCK 10/08/2010
159 Phạm Đại Hội 006696/MGCK 26/10/2020
160 Nguyễn Đức Khánh 006544/MGCK 11/06/2020
161 Đào Văn Thức 006652/MGCK 02/10/2020
162 Vũ Tuấn Duy 006413/MGCK 17/03/2020
163 Phạm Ngọc Anh 00607/MGCK 21/04/2009
164 Nguyễn Lan Anh 001294/MGCK 04/06/2010
165 Ngô Duy Hiển 003662/MGCK 07/07/2016
166 Đào Quang Ba 003610/MGCK 01/06/2016
167 Đoàn Mạnh Hiếu 003264/MGCK 28/10/2015
168 Nguyễn Việt Dũng  002550/MGCK 01/07/2014
169 Hoàng Minh Hiệp 003272/MGCK 28/10/2015
170 Nguyễn Thanh Thủy  002887/MGCK 09/03/2015
171 Nguyễn Thị The 003657/MGCK 23/06/2016
172 Đàm Bá Tuấn 002924/MGCK 31/03/2015
173 Hoàng Ngọc Quốc Nam 01065/MGCK 27/08/2009
174 Trần Thị Mỹ Hiếu 004637/MGCK 17/10/2018
175 Nguyễn Tấn Thành 005266/MGCK 19/11/2019
176 Nguyễn Thị Thái Thảo 002134/MGCK 20/04/2012
177 Linh Thin Kíu 003952/MGCK 28/03/2017
178 Đỗ Minh Huyền 002360/MGCK 19/06/2013
179 Lê Ngọc Hưng 007458/MGCK 24/05/2023
180 Triệu Thúy Hồng 00613/MGCK 21/04/2009
181 Nguyễn Kim Chung 001709/MGCK 24/5/2011
182 Phan Thị Cẩm Thanh 007574/MGCK 12/06/2023
183 Đường Phan Anh 006579/MGCK 11/8/2020
184 Nguyễn Thị Thùy Dung 006591/MGCK 11/8/2020
185 Phạm Quang Trung 006613/MGCK 28/08/2020
186 Nguyễn Thị Minh Hằng 006722/MGCK 19/11/2020
187 Lê Thị Hải Yến 004064/MGCK 25/05/2017
188 Đoàn Thị Như Ý 00611/MGCK 21/4/2009
189 Nguyễn Thị Thu Trang 002899/MGCK 26/03/2015
190 Phạm Thị Hương 007355/MGCK 25/04/2023
191 Đào Thị Hoa 006944/MGCK 17/10/2022
192 Lê Thị Búp 004212/MGCK 1/11/2017
193 Lữ Thị Thương 002347/MGCK 19/06/2013
194 Ngô Thị Quỳnh Trang 002301/MGCK 21/05/2013
195 Phạm Thị Trang 00165/MGCK 13/3/2009
196 Đỗ Thị Tuyết Mai 007715/MGCK 04/07/2023
197 Lê Thị Mỹ Bình 001860/MGCK 24/8/2011
198 Nguyễn Khắc Thuận 001478/MGCK 23/12/2010
199 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 00162/MGCK 13/3/2009
200 Khúc Thị Vân Cẩm 002548/MGCK 07/01/2014
201 Lê Thúy Nga 003757/MGCK 8/11/2016
202 Trần Thị Oanh  006841/MGCK 10/6/2022
203 Nguyễn Thị Ngọc My 001856/MGCK 24/08/2011
204 Đinh Thị Thu Huyền 007652/MGCK 28/06/2023
205 Nguyễn Thị Việt Hoa 006788/MGCK 1/5/2021
206 Võ Tường Vi 004148/MGCK 11/08/2017
207 Trần Thị Khánh Hiền 002872/MGCK  06/02/2015
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang