Khách hàng có chứng khoán lưu ký tại MBS khi có nhu cầu chuyển khoản/tất toán tài khoản tại MBS có thể thực hiện với điều kiện sau:

 • Khách hàng không có nghĩa vụ tài chính tại MBS;
 • Chỉ thực hiện chuyển khoản chứng khoán ở tài khoản giao dịch chứng khoán thường;
 • Khách hàng chỉ được thực hiện chuyển khoản tất toán tài khoản hoặc chuyển khoản chứng khoán trong phạm vi toàn bộ số lượng các loại chứng khoán có trên tài khoản và các quyền phát sinh (nếu có) đã xác định thuộc sở hữu của khách hàng.

1.    Hồ sơ chuyển khoản chứng khoán/tất toán tài khoản bao gồm:

 • Giấy đề nghị tất toán tài khoản Mẫu 24/LK (trong trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản), hoặc Giấy đề nghị chuyển khoản chứng khoán Mẫu 25/LK (trong trường hợp chuyển khoản không tất toán tài khoản), hoặc Giấy đề nghị chuyển khoản một phần chứng khoán Mẫu 26/LK (trong trường hợp khách hàng chuyển khoản một phần danh mục); 
 • Bản sao có đóng dấu treo của thành viên lưu ký bên nhận chuyển khoản văn bản chứng minh việc mở tài khoản của nhà đầu tư.
 • Bản sao xác nhận thay đổi thành viên lưu ký đối với nhà đầu tư nước ngoài (áp dụng với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển khoản tất toán chứng khoán);
 • Chứng minh thư nhân dân bản sao và chứng minh thư nhân dân bản gốc để đối chiếu đối với khách hàng cá nhân;
 • Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh đối với khách hàng tổ chức;
 • Nếu tài khoản của nhà đầu tư phát sinh thêm quyền trong thời gian hồ sơ đang được xử lý, MBS sẽ thông báo đến khách hàng để ký bổ sung hồ sơ theo Quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

2.    Thực hiện chuyển khoản chứng khoán/tất toán tài khoản chứng khoán:

 • Khi có nhu cầu chuyển khoản chứng khoán/tất toán tài khoản chứng khoán, khách hàng đến trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MBS để làm thủ tục và được hướng dẫn.

Lưu ý: 

 • Thời gian hoàn tất việc chuyển khoản chứng khoán/tất toán tài khoản chứng khoán dự kiến là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
 • Chuyển khoản chứng khoán tức là chuyển toàn bộ danh mục chứng khoán và quyền phát sinh sang tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng mở tại thành viên lưu ký khác. Khách hàng có thể chuyển một phần danh mục. 
 • Tất toán tài khoản là khách hàng thực hiện đóng tài khoản.
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang