Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Ngày hết hạn
03/11/2020 Chuyên viên Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB) TP Hồ Chí Minh 31/12/2020
22/10/2020 Giám đốc Ban Chiến lược (Head of PMO) Hà Nội 30/11/2020
09/10/2020 Chuyên viên Quản trị rủi ro – Mảng Rủi ro hoạt động và pháp lý Hà Nội 09/11/2020
09/10/2020 Chuyên viên Quản trị rủi ro – Mảng rủi ro thanh toán và thị trường Hà Nội 09/11/2020
01/10/2020 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng - Kênh Số Hà Nội 30/11/2020
Bloomberg: MBSV