Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu DXG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE)

Ngày đăng: 05/03/2019

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh với giá mục tiêu 29.200 đồng dựa trên kết hợp 2 phương pháp so sánh P/E và P/B. Mức giá mục tiêu tương ứng P/E forward khoảng 8 lần (theo EPS dự phóng 2019 khoảng 3.631 đồng).

Mặc dù các vấn đề về pháp lý sẽ ảnh hưởng đến triển vọng hoạt động thứ cấp của DXG, tuy nhiên hoạt động kinh doanh của công ty nhìn chung vẫn duy trì ổn định, nhờ (i) vị thế là nhà phân phối có thị phần cao trên cả nước, (ii) mảng dịch vụ bất động sản tiếp tục phát triển tốt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định và thị trường bất động sản trong nước khả quan, (iii) nhu cầu lớn ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền, và (iv) DXG sở hữu các dự án có quy mô lớn tại TP. Hồ Chí Minh (Gem Riverside, Opal City, Gem Premium), dự kiến triển khai mở bán 2019 – 2020.

Ẩn