Báo cáo phân tích cổ phiếu REE - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HOSE) - Triển vọng tích cực nhờ mảng cho thuê văn phòng

Ngày đăng: 14/02/2019

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu REE của CTCP Cơ điện lạnh với giá mục tiêu 44.600 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu tương ứng với P/E forward khoảng 8,1 lần.

Năm 2019, mặc dù mảng điện khó gặp khó khăn do El Nino quay trở lại tác động đến hoạt động thủy văn của các nhà máy thủy điện nhưng sẽ được bù đắp từ
    (i) mảng cho thuê văn phòng với việc bổ sung hoạt động của Etown Central (34.000 m2 sàn cho thuê, tỷ lệ lấp đầy hiện tại 98%) và Etown 5 (17.000 m2 sàn cho thuế, tỷ lệ lấp đầy hiện tại 60%), 
    (ii) mảng cơ điện M&E với giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ 2018 sang 2019 ở mức khá cao, khoảng 6.300 tỷ đồng, và 
    (iii) lợi nhuận từ đầu tư mảng nước sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định.  

Mảng cho thuê văn phòng trở thành động lực chính trong năm 2019, đến từ tòa nhà Etown Central (khai thác đầu 2018) và Etown 5 (dự kiến cuối tháng 3/2019 sẽ hoàn tất). LNST mảng này dự kiến tăng bình quân khoảng 15-17%/năm trong giai đoạn 2018-2020  

Tăng trưởng từ mảng liên doanh, liên kết. REE sẽ có những khoản đầu tư mới trong lĩnh vực điện, nước và đang theo đuổi một vài dự án đầu tư ở mảng này trong năm 2019 – vốn là những khoản đầu tư đem lại LN cao cho REE trong năm 2018. Mặc dù 2019 tình hình thủy văn kém thuận lợi do El Nino nhưng sẽ được bù đắp phần nào nhờ mảng nước và từ các khoản đầu tư mới của REE

Ẩn