Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu PHR - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE)

Ngày đăng: 17/09/2018

- PHR đã chính thức thoát kênh giảm giá được thiết lập kể từ đầu năm 2018 sau phiên break out ngày 23/8. Theo sóng Elliot, PHR đã hoàn thành xong sóng tăng (1) và sóng chỉnh (2) và bắt đầu bước vào sóng tăng (3) với vùng giá mục tiêu 32.250 đồng/CP.
- Về ngắn hạn, PHR đang gặp cản Fibo 50% ở ngưỡng 28.110 đồng, đây là vùng kháng cự tương đối mạnh của cổ phiếu. Đây là ngưỡng rất quan trọng, nếu vượt qua ngưỡng này thì kỳ vọng tăng giá trung hạn sẽ trở nên tích cực với sự hỗ trợ của thanh khoản đang tăng lên và giá mục tiêu có thể về vùng giá mục tiêu 32.250 đồng. Nếu PHR chưa thể vượt ngưỡng thành công thì khả năng cổ phiếu này có thể loái lui về hỗ trợ quanh 27.000 đồng tương ứng ngưỡng Fibonacci 38.2%. 
- Về trung hạn, PHR sẽ gặp kháng cự ở vùng đỉnh cũ quanh 30.000 – 32.000 đồng. Trường hợp thoái lui theo sóng (4) Elliot về mức 28.000 đồng có thể được tính đến trước khi PHR break out thành công vùng kháng cự này và hoàn thành mục tiêu sóng (5)lên vùng giá 36.000 – 37.000 đồng tương ứng kháng cự Fibo 161.8%.
- Với những tín hiệu tích cực về các chỉ báo kỹ thuật và các đường trung bình trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng PHR sẽ vượt ngưỡng 26.500 đồng  – 27.000 đồng thành công để xác nhận xu hướng tăng trung hạn.

 

Ẩn