Quay lại

THÔNG BÁO
(V/v: Điều chỉnh thời gian chi trả hoa hồng Leader sản phẩm Uỷ thác quản lý TKGDCK – Copi24)  

Kính gửi: Quý Khách hàng!

Công ty Cổ phần chứng khoán MB kính Thông báo về việc Điều chỉnh thời gian chi trả hoa hồng Leader sản phẩm Uỷ thác quản lý TKGDCK – Copi24 cụ thể như sau:

  • Thời gian chi trả hoa hồng Leader thực tế: Định kì trả phí vào ngày 15 của tháng tiếp theo, trường hợp ngày trả phí không phải ngày làm việc thì được chi trả vào ngày làm việc tiếp theo.
  • Tuy nhiên, MBS điều chỉnh kỳ chi trả hoa hồng phí sao chép Leader Copi24 tháng 10-11/2022 thực hiện vào kỳ 15/01/2023.
  • Lý do: MBS triển khai chức năng khai báo mã số thuế TNCN để phù hợp theo quy định khi chi trả hoa hồng cho Leader.
  • Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2022.

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang