Quay lại

1. Giá trị phần vốn góp chào bán tính theo giá trị góp vốn ban đầu: 51.674.040.209 đồng (tương đương 15% trong tổng số 51% vốn điều lệ của VSTV mà VTV đang nắm giữ);

2. Giá khởi điểm: 188.778.616.000 đồng;

3. Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ phần vốn góp chào bán;

4. Số mức giá: 01 mức giá;

5. Bước giá: 100 đồng;

6. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua; giá đặt mua phải là bội số của 100.

(các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế chào bán cạnh tranh đính kèm)

 • Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều  kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của

CT TNHH Truyền hình số vệ tinh VN do Đài TH Việt Nam sở hữu

 • Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc :

Từ ngày 24/12/2021 đến 15h00 ngày 06/01/2022 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Đại lý đấu giá trước 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2022) (Tiền đặt cọc không được hưởng lãi)

Số tài khoản nộp tiền cọc bằng VNĐ:

KHU VỰC HÀ NỘI

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB

Số tài khoản : 009.110.000.4009

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức……, Số CMND/Số ĐKKD …….; nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần CT TNHH Truyền hình số vệ tinh VN

KHU VỰC HCM

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB – CN HCM

Số tài khoản : 10201.001.27002

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch2

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức…., Số CMND/Số ĐKKD ……….; nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần CT TNHH Truyền hình số vệ tinh VN

 • Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
 • Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2022;
 • Gửi bằng phương thức bảo đảm đến Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2022;
 • Thời gian, Địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 13/01/2022 tại:

 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • Thời gian, địa điểm nhận Thông báo kết quả đấu giá và thanh toán tiền mua cổ phần:
 • Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá
 • Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 14/01/2022 đến ngày 20/01/2022. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm Đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.
 • Thời gian, địa điểm nhận lại tiền đặt cọc:

Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần: Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 20/01/2022

 • Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: (84.24) 73045688 - máy lẻ: 6876. Website: www.mbs.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 3920 3388 – máy lẻ: 173

Tài liệu đính kèm:

0. Quy Che Dau Gia Phan Von Gop VSVT

1. Ban CBTT

2. Quyet Dinh So 1135 VTV

3. Cong Van So 1288 VTV

4. Cong Van CO

5. Giay CN Dang Ky Dau Tu VSTV

6. Giay CN DKKD VSTV

7. Hop Dong Lien Doanh VSTV Sua Doi Nam 2021

8. Dieu Le Vstv Sua Doi Nam 2021

9. Hop Dong Lien Doanh VSTV Nam 2014

10. Dieu Le VSTV Nam 2014

11. BCTC Kiem Toan Nam 2020 VSTV

12. BCTC Kiem Toan Nam 2019 VSTV

13. BCTC Quy 3 2021 VSTV

14. Xac Nhan So Huu Phan Von Gop VSTV

15. Chung Thu Tham Dinh Gia

Đơn Đăng Ký Đấu Giá

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang