Quay lại

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM ĐẦU TƯ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SORBITOL PHÁP – VIỆT
 

 1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
 2. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SORBITOL PHÁP – VIỆT
 3. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 5. Thông tin cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:
  1. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
  2. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 7.126.203 (Bảy triệu một trăm hai mươi sáu nghìn hai trăm lẻ ba) cổ phần
  3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
  4. Giá khởi điểm một cổ phần: 13.031 (Mười ba nghìn không trăm ba mươi mốt) đồng/cổ phần
  5. Bước giá: 1 (Một) đồng/ cổ phần
  6. Bước khối lượng: 1 (Một) cổ phần
  7. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 1 cổ phần
  8. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong nước:7.126.203 cổ phần
  9. Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
  10. Tỷ lệ đặt cọc: Tối thiểu 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam
   (Các quy định khác theo quy chế bán đấu giá đính kèm)
 6. Điều kiện tham dự đấu giá:
  Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.    
 7. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 07/05/2024 đến 16h00 ngày 17/05/2024
  • Địa điểm: Tại các đại lý bán đấu giá
   Trong trường hợp đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, địa điểm đăng ký và thông tin tài khoản nộp tiền đặt cọc như sau:
   1. ĐỊA ĐIỂM:
    • KHU VỰC HCM
     Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.  Hồ Chí Minh.
    • THÔNG TIN ĐẶT CỌC
     Tên tài khoản: Công ty CP Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM
     Số tài khoản: 10201.001.27002
     Tại Ngân hàng: TMCP Quân Đội - CN Sở giao dịch 2
    • KHU VỰC HÀ NỘI
     Địa chỉ: Tầng 7-8, 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
    • THÔNG TIN ĐẶT CỌC
     Tên tài khoản: Công ty CP Chứng khoán MB
     Số tài khoản: 009.110.000.4009
     Tại Ngân hàng: TMCP Quân Đội - Sở giao dịch
     Nội dung: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua …..cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt”.
     Lưu ý: Đại lý bán đấu giá tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc do chính nhà đầu tư đăng ký đấu giá nộp hoặc chuyển vào tài khoản nhận tiền đặt cọc tại Đại lý bán đấu giá.
   2. THỜI GIAN NỘP PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ:
    Nhà đấu tư bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Đại lý đấu giá chậm nhất 15h00 ngày 23/05/2024.
   3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:
    • Thời gian: 09h00 ngày 27/05/2024\
    • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
     Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
   4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN:
    • Trong thời gian tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá phối hợp chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Đại lý bán đấu giá công bố kết quả đấu giá lô cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá, chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Đại lý bán đấu giá.
    • Đại lý bán đấu giá có trách nhiệm thông báo và gửi kết quả bán đấu giá cho các nhà đầu tư.
    • Căn cứ vào thông báo kết quả bán đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024 theo hình thức nộp vào tài khoản của Đại lý bán đấu giá.
   5. THỜI GIAN HOÀN TRẢ TIỀN CỌC:
    Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024
   6. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ:
    • Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 73047575 – máy lẻ: 8476 hoặc 8450. Website: www.mbs.com.vn
    • Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại:(84.24) 73045688 - máy lẻ: 6876. Website: www.mbs.com.vn

Tài liệu đính kèm:

 1. Điều lệ Công ty
 2. QĐ 1265/QĐ-TTg ngày 28/10/2023 v/v Phê duyệt "Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2025"
 3. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
 4. BCTC năm 2023
 5. QĐ 241/QĐ-SGDHCM ngày 04/05/2024 v/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần
 6. Thông báo bán đấu giá
 7. BCTC kiểm toán năm 2022
 8. Giấy Đăng ký kinh doanh
 9. Đơn đăng ký
 10. QĐ 121/QĐ-HCNV v/v chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn
 11. Bản Công bố thông tin

 

 

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang