Đội ngũ lãnh đạo

  • Hội đồng quản trị
  • Ban Kiểm Soát
  • Ban điều hành
Lê Viết Hải
Ông Lê Viết Hải Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Viết Hải hiện là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ông Hải tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tín dụng và bảo vệ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học California Miramar, Mỹ. Ông Hải có 20 năm gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội với các trọng trách được giao như Giám đốc Chi nhánh MB Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Khối Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Chánh VP HĐQT.

Vũ Thành Trung Ông Vũ Thành Trung Phó Chủ tịch HĐQT Trần Hải Hà Ông Trần Hải Hà Thành viên HĐQT
Trần Thị Kim Thanh Trần Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Hằng Nguyễn Minh Hằng Thành viên HĐQT
Ông Ông Vũ Thành Trung Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Ông Trần Hải Hà Thành viên HĐQT
Bà Trần Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Minh Hằng Thành viên HĐQT
Nguyễn Kim Chung
Nguyễn Kim Chung Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Kim Chung hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Bà Chung tốt nghiệp và bảo vệ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Học viện Tài chính và có chứng chỉ kế toán viên chuyên nghiệp (CA). Bà Chung có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại MBS như Kế toán, Kiểm soát, Trưởng sàn giao dịch Hoàng Quốc Việt, Trưởng phòng Nghiệp vụ 16.

Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Thành viên Ban Kiểm Soát Vũ Thị Hương Vũ Thị Hương Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Thành viên Ban Kiểm Soát
Bà Vũ Thị Hương Thành viên Ban Kiểm soát
Trần Hải Hà
Ông Trần Hải Hà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Trần Hải Hà hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MBS. Ông Hà tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành tài chính ngân hàng và bảo vệ Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị tại trường Đại học Toulonvar, Cộng hòa Pháp. Ông Hà có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Quân đội như Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và Định chế tài chính, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng.

Phùng Thị Thanh Hà Phùng Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc Lê Thành Nam Ông Lê Thành Nam Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Việt Oanh Nguyễn Thị Việt Oanh Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Tuấn Ông Lê Văn Tuấn Thành viên Ban Điều hành
Bà Phùng Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc
Ông Ông Lê Thành Nam Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Việt Oanh Phó Tổng Giám đốc
Ông Ông Lê Văn Tuấn Thành viên Ban Điều hành
Ẩn