1. Hướng dẫn tra cứu thông tin quyền
  Quý khách hàng khi sở hữu chứng khoán có thể được hưởng các quyền từ tổ chức phát hành. Căn cứ thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), MBS thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán như sau:
  1. Quyền đại hội cổ đông/Lấy ý kiến bằng văn bản:
   • Khách hàng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông/lấy ý kiến bằng văn bản theo thông báo trực tiếp từ Tổ chức phát hành.
  2. Quyền Cổ tức bằng tiền, Quyền cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng:
   • Quyền nhận cổ tức bằng tiền, quyền cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng: Vào ngày chi trả cổ tức bằng tiền, ngày giao dịch cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng hoặc ngày liên quan khác theo quy định, MBS sẽ phân bổ tự động tiền/cổ phiếu vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.
  3. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
   • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Khi có phát sinh quyền mua chứng khoán phát hành thêm, MBS sẽ gửi thông báo về việc sở hữu quyền mua của từng khách hàng thông qua SMS, email mà khách hàng đã đăng ký với MBS. Quý khách hàng lưu ý thông báo và cập nhật cho MBS các thông tin liên lạc khi có sự thay đổi. 
   • Quý khách thực hiện đăng ký quyền mua nếu có nhu cầu. Xem hướng dẫn Đăng ký thực hiện quyền mua tại mục dưới đây.
    Tra cứu thông tin quyền S24 tại địa chỉ https://s24.mbs.com.vn như dưới đây:

    Lịch sử đăng ký quyền mua


    Tra cứu thông tin quyền


 2. Hướng dẫn Đăng ký quyền mua
  1. Thủ tục đăng ký mua chứng khoán:     
   • KH có thể thực hiện đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm bằng một trong các hình thức sau:
    • Đăng ký quyền mua online qua MBS Mobile app hoặc S24 tại địa chỉ: https://s24.mbs.com.vn.
    • Đăng ký quyền mua qua tổng đài 1900 9088.
    • Đăng ký quyền mua trực tiếp tại các điểm giao dịch của MBS.
   • Khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền mua chứng khoán, Quý khách hàng có thể chuyển tiền đăng ký mua từ tài khoản đuôi 1 hoặc tiểu khoản dịch vụ tại MBS. Quý khách hàng lưu ý, trường Tài khoản chuyển tiền luôn phải nhập một tiểu khoản xác định, không được để trống.
    Số cổ phiếu đăng ký là số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà Quý khách hàng muốn mua, tối đa bằng “Số được mua”. Sau khi Quý khách hàng điền thông tin về Số cổ phiếu đăng ký, số tiền nộp sẽ được hệ thống tự động hiện thị bên cạnh.
   • Khi thực hiện quyền mua, trên tài khoản đăng ký của Quý khách hàng phải đảm bảo có đủ số dư để cắt tiền.
    Chú ý:  Thời gian đăng ký quyền mua: các ngày làm việc trong thời gian được đăng ký quyền mua theo thông báo của Tổ chức phát hành. Quý khách hàng lưu ý mỗi ngày chỉ được đăng ký quyền mua một lần trên các kênh online.
  2. Hướng dẫn đăng ký quyền mua trên MBS Mobile App/ S24
   Quý khách vui lòng xem chi tiết thao tác đăng ký quyền mua tại đây.
   Mọi thắc mắc về dịch vụ xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 9088 để được hướng dẫn và tư vấn.

 

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang