Quý Khách hàng sở hữu chứng khoán có thể lưu ký/ rút trên TKGDCK tại MBS theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và MBS từng thời kỳ.

 1. Hồ sơ lưu ký chứng khoán:
  Để lưu ký chứng khoán, khách hàng cần bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:
  Đối với Khách hàng là cá nhân:
  • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc);
  • Giấy tờ pháp lý (Đối với cá nhân: CMND/CCCD còn hiệu lực - 01 bản sao và bản gốc để đối chiếu; Đối với tổ chức: Giấy Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương, các giấy tờ khác liên quan đến thẩm quyền người ký, giới thiệu người nộp hồ sơ ...)
  • Phiếu gửi chứng khoán, Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu MBS cung cấp): 03 bản gốc.
 2. Hồ sơ rút chứng khoán:
  • Đề nghị rút chứng khoán theo mẫu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo từng thời kỳ;
  • Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD đối với cá nhân; Giấy Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương đối với tổ chức) và giấy tờ liên quan khác nếu có;
  • Mẫu giấy xác định cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định MBS.
 3. Các bước thực hiện:
  Quý Khách hàng có thể thực hiện lưu ký/ rút chứng khoán bằng một trong các hình thức sau:
  • Thực hiện trực tiếp tại các điểm giao dịch của MBS.
  • Thực hiện online theo quy định dịch vụ từng thời kỳ của MBS

   Lưu ý:
    Việc lưu ký chứng khoán của khách hàng chỉ thành công khi thông tin (họ tênsố CMND/CCCD/ĐKKD) khách hàng được tổ chức phát hành đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trùng khớp với thông tin trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại MBS. Trường hợp có bất kỳ sai khác thông tin nào, khách hàng vui lòng liên hệ với MBS để được hướng dẫn và thực hiện.

   Hướng dẫn lưu ký/ rút chứng khoán online qua S24 ở địa chỉ https://s24.mbs.com.vn -  Click vào đây để xem chi tiết
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang